Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Erhvervsøkonomi - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Erhvervsøkonomi (15 ECTS).

Faget indgår i HD. 1. del, som er et erhvervsøkonomisk grundstudium (svarende til akademiniveau).

Erhvervsøkonomi har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne.

Det erhvervsøkonomiske fagmodul behandler blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold samt fra kortsigtede optimeringsbeslutninger til de langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold. I Erhvervsøkonomi fokuseres på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger samt kort- og langsigtede målsætninger.

De centrale problemstillinger er:

 • Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde
 • Virksomhedens interessenter, mål og strategier
 • Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab
 • Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer
 • Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter
 • Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger
 • Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko
 • Finansiering, herunder finansieringskilder samt metoder til vurdering af finansieringsformer.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg med start i efterårssemestret og afslutning i det efterfølgende forårssemester.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
21.10.19 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Sørensen
26.10.19 kl. 09.00-18.00 (ekstra*)
04.11.19 kl. 09.00-18.00
18.11.19 kl. 09.00-18.00
02.12.19 kl. 09.00-18.00
16.12.19 kl. 09.00-18.00
06.01.20 kl. 09.00-18.00
11.01.20 kl. 09.00-18.00 (ekstra*)
27.01.20 kl. 09.00-18.00
10.02.20 kl. 09.00-18.00

Undervisningssted:

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst.

*Ekstra frivillig undervisning. 

Eksamen:

Mundtlig eksamen afholdes i uge 11 og 12. 

Bemærk venligst, at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Erhvervsøkonomi: Enkeltfag fra 1. og 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • Oktober 2019 - marts 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15 (10 ECTS i efteråret / 5 ECTS i foråret)

Pris

 • 9.000 kr. (fordelt på efterår: 6.000 kr. / forår: 3.000 kr.)

Ansøgningsfrist

 • 15. september 2019
 • 1. juni 2019, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.