Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Erhvervsøkonomi - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Erhvervsøkonomi (15 ECTS).

Faget indgår normalt i HD 1. del, som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.

Erhvervsøkonomi har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne.

Det erhvervsøkonomiske fagmodul behandler blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold samt fra kortsigtede optimeringsbeslutninger til de langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold. I Erhvervsøkonomi fokuseres på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger samt kort- og langsigtede målsætninger.

De centrale problemstillinger er:

 • Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde
 • Virksomhedens interessenter, mål og strategier
 • Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab
 • Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer
 • Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter
 • Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger
 • Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko
 • Finansiering, herunder finansieringskilder samt metoder til vurdering af finansieringsformer.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg med start i efterårssemestret og afslutning i det efterfølgende forårssemester.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2018 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
22.10.18 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
27.10.18 kl. 09.00-18.00 (ekstra*) Dion Bach Søresen
05.11.18 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
19.11.18 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
03.12.18 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
17.12.18 kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
** kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
** kl. 09.00-18.00 (ekstra*) Dion Bach Søresen
** kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen
** kl. 09.00-18.00 Dion Bach Søresen

Eksamen: Mundtlig eksamen forventes afholdt i uge 11 (2018).

*Ekstra frivillig undervisning. 

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Erhvervsøkonomi: Enkeltfag fra 1. og 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • Oktober 2018 - marts 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15 (10 ECTS i efteråret / 5 ECTS i foråret)

Pris

 • 8.250 kr. (fordelt på efterår: 5.500 kr. / forår: 2.750 kr.)

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2018 (få ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)
 • 1. juni 2018, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.