AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Erhvervsøkonomisk metode - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS).

Faget er et HD. 1. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 1. del som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.

Erhvervsøkonomisk metode har som formål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

De centrale temaer er:

 • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
 • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
 • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
 • Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
 • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik
 • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
 • Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
 • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for forårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
21.01.19 kl. 09.00-18.00 Tilgår
04.02.19 kl. 09.00-18.00 Tilgår
25.02.19 kl. 09.00-18.00 Tilgår

Undervisningssted: 

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst

Eksamen:

Aflevering af problemformulering senest fredag d. 22. marts i Digital Eksamen

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Erhvervsøkonomisk metode: Enkeltfag fra 4. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • Januar 2019 - februar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 2.750 kr.
 • Ny pris pr. 1/9 2019: 3.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Udskudt til d. 17. december 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.