Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Dataanalyse - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Dataanalyse (5 ECTS).
 
Faget er et HD. 1. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 1. del som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.
 
Fagmodulet Dataanalyse har til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.
 
De centrale temaer er:
 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsteori
 • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøveudvælgelse og stikprøvefordelinger
 • Punkt- og intervalestimation
 • Hypotesetest
 • Antalstabeller
 • Regressions- og korrelationsanalyse 

 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2018 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
25.08.18 kl. 09.00-16.00 (Matematik*) Henning Gerner Mikkelsen
27.08.18 kl. 09.00-18.00 Henning Gerner Mikkelsen / Anders Bech Pedersen
10.09.18 kl. 09.00-18.00 Henning Gerner Mikkelsen / Anders Bech Pedersen
01.10.18 kl. 09.00-18.00 Henning Gerner Mikkelsen / Anders Bech Pedersen

Eksamen: Mundtlig eksamen afholdes i uge 41 (2018). 
Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst

*Frivillig undervisning i matematik.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Dataanalyse: Enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • August 2018 - oktober 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 2.750 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2018 (få ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)
 • 1. juni 2018, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.