Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Adgangskrav

Adgang til HD1 kræver en gymnasial uddannelse (studentereksamen (STX), HF, HHX, HTX eller EUX) eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Vejledende forudsætninger

Vi anbefaler, at du har gode matematik-forudsætninger. Matematiske kundskaber på B-niveau vil lette din tilegnelse af litteraturen og undervisningsstoffet betydeligt. Vi anbefaler desuden, at du har gode læsefærdigheder i engelsk, idet pensum også rummer faglitteratur på engelsk.

Optagelse på dispensation

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du søge om optagelse på dispensation. Der kan dispenseres for adgangskravet, når det ud fra en konkret vurdering skønnes, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af ansøgningstidspunkt (først-til-mølle-princippet).

Af kapacitetsmæssige årsager kan der opstå begrænsninger på størrelsen på et nyt hold. Det er derfor vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen.