Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Undervisning

Undervisning

Undervisningen er et mix af oplæg, gruppearbejde, individuelle opgaver og selvstudie. På selve undervisningsdagene er undervisningen en blanding af oplæg og gruppeopgaverne, mens du i perioderne mellem undervisningsdagene arbejder mere selvstændigt med litteraturstudier, projektarbejde og opgaver.

De opgaver, du arbejder med undervejs, er knyttet til de forskellige temaer i kurset samt dine egne cases. Du gennemfører tre større opgaver omkring screening, scoping og kvalitetsreview af redegørelse.

Undervisningen foregår på dansk og på tre seminarer af en og to dages varighed.

Undervisere

Undervisere på modulet er tilknyttet Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) på Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. DCEA er forskningsmæssigt blandt de største forskningscentre i verden indenfor miljøvurdering.

DCEA gennemfører forskning inden for et bredt spektrum af emner relateret til miljøvurdering og planlægning. Væsentligt er det, at forskningen kombinerer en kritisk forståelse af vurderingsværktøjerne og de tekniske aspekter med en forståelse af de beslutningsprocesser, hvori miljøvurderingen gennemføres og skal bidrage til. Fagmiljøet i DCEA suppleres i kurset af oplæg fra Miljø- og Fødevareministeriet og gæsteforelæsere i form af rutinerede praktikere fra myndigheder og konsulenthuse.

De gennemgående undervisere i kurset er professor Lone Kørnøv og seniorkonsulent og ekstern lektor Ulf Kjellerup.

Eksamen

Du eksamineres ved en skriftlig opgave, der bedømmes bestået/ikke-bestået.