Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Målgruppe

Målgruppe

Modulets målgruppe er de aktører i processen, som skal koordinere og lede udarbejdelsen af VVM-redegørelser og gennemførelse VVM-processer. Det særskilte modul i ’Vurdering af virkninger på miljøet’ henvender sig dermed til konsulenter, myndigheder og bygherrer.

VVM gennemføres i dag hos samtlige kommuner, regioner, alle større rådgivningsvirksomheder, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Vejdirektoratet, BaneDanmark m.fl. og omfatter en meget bred vifte af offentlige og private projekter (f.eks. infrastrukturprojekter, industrier, vindmøller, husdyrbrug og naturgenopretning).

Modulets høje ambitionsniveau betyder, at det kun er miljøvurderingspersoner med mindst to års erfaring, der optages. Det er med til at sikre, at undervisning og diskussioner foregår på et højt fagligt niveau, så alle deltagerne får et solidt udbytte.

Udbytte

Med modulet lærer du:

  • at agere under juridiske regler, fx om hvilke typer af projekter er omfattet af lovgivningen
  • at afgrænse til relevante miljøforhold og opstille relevante alternativer til et projekt
  • at indsamle, analysere og vurdere miljøkonsekvenser samt behov for afbødende foranstaltninger
  • at afrapportere vurderingerne og gennemføre høring- og kvalitetssikringsprocesser
  • at udvælge og gennemføre monitorering med henblik på at tilpasse indsatser til de reelle konsekvenser.