Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Kontakt uddannelsen

Forløbet udbydes af Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet.

Har du faglige spørgsmål, kan du kontakte:
Professor Lone Kørnov.
Tlf. 9940 8287 / 2310 4448
E-mail: lonek@plan.aau.dk

Har du praktiske spørgsmål, kan du kontakte:
Studiesekretær Camilla Klitgaard Poulsen
Tlf. 9940 8303
E-mail: ckp@plan.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for overordnet, generel vejledning i forhold til Aalborg Universitets deltidsuddannelser, eller har du spørgsmål om deltagerbetaling, optagelsesproces m.v., er du velkommen til at kontakte os. 

Vi hjælper bl.a. med:

  • Generel, overordnet vejledning om universitetets deltidsuddannelser
  • Overordnet information om adgangskrav
  • Information om deltagerbetaling og optagelsesproces
  • Henvisning til faglige og administrative kontaktpersoner på Aalborg Universitet, f.eks. i forbindelse med uddybende, studiespecifik vejledning (inkl. adgangskrav), eller spørgsmål om dispensation og merit.

Kontakt os på:

Tlf. 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Vores træffetid er:

Mandag - torsdag kl. 12 -15
Fredag kl. 12 - 14.

Postadresse:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (læs mere om det i Login- og ansøgningsvejledningen i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse" ovenfor).

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

  • Institution: Aalborg Universitet
  • Uddannelsestype: Enkeltfag - Diplom/Master
  • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Du får nu vist en liste med de søgbare enkeltfag/moduler fra hhv. vores diplom- og masteruddannelser samt vores særskilte moduler. Vælg det ønskede modul og færdiggør din ansøgning.

Har du brug for teknisk assistance, kan du kontakte IT-service (ITS) på tlf. 9940 2020 / support@its.aau.dk.