Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Indhold

Indhold

Modulet omfatter centrale begreber, forskningsresultater og best practice indenfor VVM-processer.

Modulets tematiske opbygning følger herunde.

Første seminar

- Det nye lovgrundlag for miljøvurdering
- Roller og opgaver i miljøvurderingsarbejdet
- Screening

Mellem første og andet seminar

- Screening af cases (Individuelt)
- Afgrænsningsrapport (Gruppe)

Andet seminar

- Screening
- Væsentlighedsbegrebet
- Alternativer og projekttilpasning
- Afgrænsning og afgrænsningsdokument
- Strategisk tænkning i miljøvurdering
- Offentlighedens deltagelse

Mellem andet og tredje seminar

- Kvalitetsreview af egen redegørelse (Individuelt)

Tredje seminar

- Konsekvensanalyse og det brede milljøbegreb
- Evaluering af væsentlighed
- Afværgeforanstaltninger
- VVM-rapport og ikke-teknisk resumé
- Kvalitetssikring
- Tilladelse, forudsætninger og
- Vilkårsfastsættelse
- Opfølgning og overvågning

"Jeg kan stærkt anbefale kurset med fagligt meget kompetente undervisere og mange faglige værktøjer, som jeg kan bruge i fremtiden. For mig som rådgiver har det været meget interessant og vigtigt at gennemføre kurset sammen med kolleger fra andre rådgivningsvirksomheder og især med sagsbehandlere, som er ansat hos de relevante myndigheder. Jeg synes, at det er vigtigt, at alle parter forstår hinanden og arbejder løsningsorienteret med sagen.”

Sandra Bollwerk, Sweco