Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Adgangskrav

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen forudsætter at følgende adgangskrav er opfyldt:

1.       Minimum 2 års praktisk erfaring med VVM-erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse.

2.       En relevant bachelor eller masteruddannelse

Adgangskravene skal sikre, at deltagerne har de givne forudsætninger for at kunne følge med i niveauet i undervisningen, herunder fagtermer og miljøfaglig indsigt.

Relevante bachelor og masteruddannelser er inden for ingeniørvidenskab eller teknisk videnskab, naturvidenskab, arkitektur og design, samfundsvidenskab og planlægning.

Vi optager min. 15 og max. 30 studerende efter først-til-mølle princippet.