Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) - særskilt modul

Miljøvurderingsmetoden ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’ (VVM) er et internationalt anerkendt værktøj, der i de seneste årtier fået en stigende betydning som beslutningsgrundlag og demokratisk proces i det danske samfund. ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’ er et væsentligt værktøj for at undgå negative miljømæssige påvirkninger fra en bred vifte af kommende offentlige og private projekter.

Modulets formål er at give dig de nødvendige kompetencer til at gennemføre, lede, formidle og udvikle miljøvurderingsprocesser og praksis på et internationalt højt niveau. Målet er en efteruddannelse i verdensklasse, som vil løfte kompetencer og styrke de faglige nationale netværk og derigennem øge kvaliteten i det danske VVM arbejde. 

Aalborg Universitet udbyder denne efter- og videreuddannelse som et særskilt modul på 10 ECTS. Undervisningen foregår skiftevis i Aalborg og København, således at København afholdes i 2021, Aalborg i 2022, København i 2023, osv.

”Kurset har givet mig en grundig forståelse for lovgivning og praksis udi miljøvurdering. Som rådgiver er jeg blevet langt bedre klædt på til at rådgive kunder vedrørende VVM.”

Stine Waller, DJ Miljø & Geoteknik

læs mere

Fakta

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM), særskilt modul på masterniveau

Varighed

  • Januar 2022 - juni 2022

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

Ansøgningsfrist

  • Modulet igangsættes - der er lukket for optag

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hvad er særskilte moduler?

Særskilte moduler er efter- og videreuddannelsesmoduler udbudt som åben uddannelse men uden at være knyttet til en eksisterende deltidsuddannelse. På Aalborg Universitet er de særskilte moduler på masterniveau, men de indgår ikke i en eksisterende masteruddannelse og dermed heller ikke i en eksisterende studieordning. Særskilte moduler hører under deres egen bekendtgørelse: Bekendtgørelse om særskilte moduler.

Særskilte moduler har et omfang svarende til mindst 5 og højst 20 ECTS point og er tilrettelagt på deltid. Modulerne afsluttes med en intern eller ekstern prøve eller anden bedømmelse.

Adgangskravet til særskilte moduler er som minimum en relevant mellemlang, videregående uddannelse (bachelor-, professionsbachelor- eller diplomuddannelse) og efterfølgende minimum 2 års relevant erhvervserfaring.