selvstuderende

Du kan i nogle tilfælde, og efter universitetets godkendelse, tilmeldes en eksamen som selvstuderende, hvis du blot ønsker at blive eksamineret uden forudgående at have modtaget undervisning og/eller vejledning på en af vores deltidsuddannelser, inkl. enkeltfag under tompladsordningen.

Du betaler kun for selve eksaminationen, hvilket samtidig betyder, at du således ikke har ret til at deltage i undervisning eller få vejledning. Betalingen for eksaminationen gælder kun den ene eksamen. Hvis du har brug for et nyt eksamensforsøg, skal du betale påny.

Bemærk desuden, at du ikke kan opnå flere eksamensforsøg end det antal, der følger af reglerne fastsat i eksamensbekendtgørelsen samt evt. studieordningen for den enkelte uddannelse (normalt max. 3 eksamensforsøg).

Ansøgningsfrister

Hvis du ønsker at blive eksamineret i forårssemesteret, skal vi have modtaget din ansøgning senest d. 1. februar.

Hvis du ønsker at blive eksamineret i efterårssemesteret, skal vi have modtaget din ansøgning senest d. 1. september.
 

ansøgningsskema til selvstuderende

Læs også om: