Merit på efteruddannelse

Hvis du har bestået prøver på en videregående uddannelse i fag, som både i indhold, omfang, varighed og niveau svarer til et eller flere af fagene i den uddannelse, du søger om optagelse på, har du mulighed for at søge om merit (fritagelse) for det eller de pågældende fag.

Ansøgningsprocedure og -frist

Når du søger om optagelse på en deltidsuddannelse i Ansøgningsportalen (STADS-DANS), har du her mulighed for at angive, at du søger merit. Når du har angivet det, skal du uploade din meritansøgning i form af en word- eller pdf-fil, hvori du gør rede for, hvilke uddannelseselementer, du søger merit for, samt hvilke forudgående fag eller uddannelser, du mener kan træde i stedet. Husk at uploade udførlig beskrivelse af og dokumentation for de aktiviteter og prøver, der danner grundlag for dit meritønske.

Du skal sende din meritansøgning i god tid inden uddannelsens ansøgningsfrist, da det er meget tidskrævende at behandle en meritansøgning.

Hvis en merit bevilliges, betyder det, at du ikke skal (og heller ikke må) deltage i undervisning og eksamen i det pågældende fag.

Læs også om: