AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Mikkel Gade, lektor i filosofi og IT-pædagogisk rådgiver

Mikkel Gade, lektor i filosofi og IT-pædagogisk rådgiver

"Den faglige ballast har medført de muligheder, som jeg bliver mødt med i dag. Og lige netop de muligheder, er det, som gør min arbejdsdag varieret og spændende"

Lagt online: 19.12.2017

"Allerede inden jeg afsluttede min kandidatuddannelse i dansk, var jeg så heldig at få tilbudt et vikariat på et handelsgymnasium. Jeg gjorde mig derfor ikke dengang de store tanker om, hvilken retning det var, jeg ønskede som underviser. Det var dengang blot et nemt og tilgængeligt job, som jeg selvfølgelig takkede ja til.

Jobbet på handelsgymnasiet var en ny verden for mig, hvor termer og teori inden for salg og marketing pludselig prægede hverdagen og samtalerne på lærerværelset.

Kulturen var derfor anderledes, end den kultur, som jeg kom fra, og det var en sund og spændende udfordring for mig pludselig at skulle tænke handelsspektret ind i min undervisning, da det primært var det, som der optog eleverne. Efter 4 år som underviser på handelsgymnasiet ønskede jeg at komme tættere på min bopæl, hvilket var årsagen til, at jeg skiftede job. Denne gang til et alment gymnasium. Her oplevede jeg, hvilke kulturforskelle og traditioner, som præger både elever, arbejdspladsen og dermed også ens arbejdsliv.

Da jeg afsluttede min kandidatuddannelse i dansk med sidefag i filosofi, troede jeg, at det var sådan, det skulle være. At det var de fag, jeg skulle undervise i.

Det viste sig dog, at filosofi ikke var et fag, der blev oprettet på handelsgymnasiet, hvorfor jeg måtte opnå undervisningskompetencer i kulturforståelse i stedet. I dag på det almene gymnasium har jeg de sidste 2 år undervist i filosofi, jeg er blevet læsevejleder, it-pædagogisk rådgiver for ledelsen, ligesom jeg er med i diverse it-udviklingsprojekter. Min erfaring er, at en uddannelse i dansk kan forme en bestemt retning, som man tror, man skal følge, men den åbner for utrolig mange muligheder i takt med ens egen udvikling. For 9 år siden, havde jeg ikke troet, jeg ville have beskæftiget mig med de projekter og de områder, som jeg gør i dag.

Danskuddannelsen har derved givet mig en god ballast og generalistviden, som jeg gør brug af inden for alt fagligt, jeg beskæftiger mig med i mit arbejdsliv i dag.

Den faglige ballast har medført de muligheder, som jeg bliver mødt med i dag. Og lige netop de muligheder, er det, som gør min arbejdsdag varieret og spændende".