AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Mai Sandgaard, underviser i historie og engelsk på Nørresundby Gymnasium og HF

"Man skal følge sin hjerne - og ikke altid sit hjerte, desværre!"

Lagt online: 13.01.2014

"Jeg valgte historie og engelsk, fordi det er en god fagkombination mht. at få arbejde inden for gymnasiet. Derudover er historie et forholdsvist "tungt" fag mht. stofmængden, hvorimod engelsk er lidt "lettere". Derudover havde jeg i gymnasiet haft en fremragende historielærer, som var med til at tænde min "passion" for fortiden og dens betydning for, hvordan vi tolker nutiden og fremtiden.

Jeg husker min tid som studerende på AAU som en meget god tid, især på historie, som dengang var et forholdvis lille studie, hvilket gav mig et tæt tilhørsforhold til underviserne og sekretariatet. Derudover lærte jeg en masse forskellige mennesker at kende - enkelte er jeg stadig i kontakt med i dag. Disse har alle været med at forme mig som menneske.

Mit råd til unge, som står for at skulle vælge fag, er, at man skal følge sin "hjerne" - ikke altid sit hjerte (desværre), hvis man skal have et arbejde efter endt uddannelse. Jeg er af den holdning, at hvis man påbegynder en uddannelse og lægger tilstrækkelig med vilje i det, så kommer lysten automatisk. Jeg ville oprindeligt læse klassisk filologi, men grundet de dårlige fremtidsperspektiver indenfor dette fag, valgte jeg historie, som jo ligger tæt op ad klassisk filologi. Det handler om at finde en "gylden middelvej"; altså at finde noget, der interesser dig, men som samtidig sikrer dig nogle fremtidsperspektiver".