AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Den ukendte mand

"Vælg med hjertet -men husk at have hovedet med!"

Lagt online: 13.01.2014

"Efter er par år i Forsvaret besluttede jeg mig i 1998 for at skabe mig en karriere som gymnasielærer. Jeg valgte derfor at læse historie på AAU. Historiefaget har altid stået mit hjerte nær, så valget af historiestudiet i 1998 faldt meget naturligt. Der var så at sige tale om ønskestudiet. Jeg var dog lidt mere tvivlende omkring valget af bifag; jeg havde nogle ubegrundede personlige præferencer, men jeg tænkte at mit valg af bifag hellere måtte have rod i virkelighedens jobsituation i en kombination med min egen interesse. Derfor kontaktede jeg til Gymnasielærerforeningen og rådførte mig. Valget faldt på idrætstudiet, som jeg læste på SDU, og kort efter min kandidatgrad havde jeg job i gymnasieskolen.

Historiestudiet på AAU gav hurtig en studerende som mig der ikke kendte en sjæl i Aalborg, et netværk at studiekammerater og senere venner. Dette i kraft af undervisningen på mindre hold sammen med historiestudiets fagudvalg der sørgede for en god portion sociale arrangementer.

Retrospektivt var min tid på historiestudiet lærerig, sjov og interessant. Den projekt- og problemorienterede læring har gjort mig bedre i stand til vejlede mine elever i gymnasiet. Projekter og problembaseret læring er i langt højere grad end tidligere kommet i fokus i gymnasiet gennem almen studieforberedelse, studieretningsprojekt og større skriftlig opgave. Sagt lidt firkantet er min tid på AAU næsten målrettet mod den nyere undervisingsform i gymnasiet. Ligeledes har den grundige undervisning i litteratur- og informationssøgning gjort mig i stand til hurtigt at finde informationer om et hvilket som helst emne en elev vil skrive opgave om.

Står du og skal vælge uddannelse vil mit bedste råd være at du selvfølgelig skal vælge med hjertet, men husk at have hovedet med dig. Det hjælper ikke at få drømmeuddannelsen hvis udsigten er årelang arbejdsløshed frem for drømmejobbet. Orienter dig i jobmulighederne, så du ved, hvordan din uddannelse skal sættes sammen".