AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

sådan ansøger du

På Aalborg Universitet kan du tage en gymnasielæreruddannelse ved at kombinere et centralt fag med et sidefag. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du søger ind på et centralt fag og et sidefag.

Sådan søger du ind på et centralt fag

Du søger ind på dit centrale fag ved at søge om optagelse på en bacheloruddannelse gennem Den Koordinerede Tilmelding. Vær opmærksom på de forskellige adgangskrav til bacheloruddannelser, som skal være opfyldt, før du kan få en studieplads. Du begynder på dit centrale fag, der i alt varer 3½ år (indgår både i bachelor- og kandidatuddannelsen). Efter ca. to år på dit centrale fag bygger du et sidefag ind i din uddannelse. Sidefaget varer i alt 1½ år til 2 år afhængigt af, hvilke fag du vælger at kombinere. Læs mere optagelse på bacheloruddannelser


Sådan søger du ind på et sidefag

Er du nuværende studerende på AAU, søger du om en plads på et sidefag via ansøgningsportalen STADS DANS, senest den 1. marts.

Studerende fra andre universiteter, der ønsker at tage sidefag på AAU, skal søge om en studieplads som gæstestuderende

En forudsætning for at begynde på et sidefag er, at du har bestået de to første år af dit centrale fag. Se dog dispensationskrav nedenfor. Du skal også opfylde adgangskrav, som er knyttet til de enkelte sidefag. Du kan læse mere om disse under beskrivelserne af sidefagene.

Se en liste over sidefag på AAU

Dispensation fra adgangskrav til sidefag

Der kan dispenseres fra bestemmelsen om, at man skal have bestået de to første år af det centrale fag for at kunne påbegynde sit sidefag. Studienævnet foretager en faglig vurdering af, om der kan gives dispensation. 

Læs også