AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tysk

Marie Teglgaard Hassing

En særlig stemning af kreativitet, rummelighed og faglighed

Tyskstudiet er meget mere end tysk i gymnasiet; man arbejder selvfølgelig med litteratur, film, grammatik osv. men derudover også med historie, samfundsfag og sprogvidenskab. Igennem projekterne, som vi skriver hvert semester, er der mulighed for at gå i dybden med lige netop de emner, man interesserer sig mest for. Jeg har derfor skrevet om emner lige fra politiske beslutninger i forbindelse med genforeningen til nedertysk dialekt og til 30’ernes litteratur – man har altid indflydelse på, hvad man beskæftiger sig med. Da vi er forholdsvist små hold, er der tid til hver enkelt studerende og god mulighed for at have medbestemmelse i undervisningen, ligesom vi holder sociale arrangementer på tværs af årgangene. Det lille tyskstudie har en særlig stemning af kreativitet, rummelighed og faglighed og åbner ens øjne for vores nabo mod syd. Mine små to år på studiet har, udover at give mig en masse viden om Tyskland og kundskaber udi sproget, først og fremmest gjort mig til europæer – det vigtigste jeg vil tage med mig fra studiet!

Marie Teglgaard Hassing
Studerende på 4. semester/bacheloruddannelsen i tysk