AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Technoanthropology

Anbefaling

Anbefaling

Morten Andreasen, projektleder i Etisk Råds Sekretariat, fortæller om, hvordan han ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"Overalt, hvor man satser på naturvidenskabeligt funderet innovation, kan der foruden tekniske specialister være behov for et bindeled mellem disse specialister og alle dem, der ikke er specialister"

"Det kan være i det politiske system, hvor specialister i vidt omfang involveres som eksperter i sammenhæng med fondsfunktioner, høringer, rådgivning eller dialog med borgerne mm. Det kunne være i forhold til virksomhedens ledelse eller HR-funktioner eller som led i kommunikationen med personalegrupper internt i organisationen. Eller det kunne være med tanke på interessenter uden for organisationen, herunder i en fremmed kultur.

Det Etiske Råd, der er en rådgivende og debatskabende institution, arbejder med principielle overvejelser om, hvilken rolle teknologi bør spille i samfundet. Det sker naturligvis på baggrund af en passende indsigt i de faktuelle præmisser. Men i forbindelse med indsamlingen af fakta støder man ofte på fraktioner i forskningen. Skal man mindske risikoen for at fremstå naiv eller partisk, må man derfor have øje for, hvordan fakta ofte fremføres og forsvares ud fra bestemte kulturelle og værdimæssige forudsætninger.

Teknoantropologi-uddannelsen anlægger et spændende perspektiv, fordi den på den ene side sigter på at gøre kandidaten klar til at tale det sprog, specialisterne taler, hvilket kan være en afgørende forudsætning for at kunne forstå de faktuelle præmisser og ikke mindst for at opbygge en god relation til specialisterne. På den anden side bibringer kandidaterne et konkret metodisk beredskab, der gør dem parat til at løse en række opgaver, mange organisationer står med, såsom en kortlægning af bestemte gruppers eller nøglepersoners forventninger og potentielle konfliktområder.

Ideelt set får den studerende et robust kendskab til den videnskabelige viden og kultur, som specialister er rundet af og på den anden side redskaberne til at analysere, hvordan disse elementer - kultur og viden - spiller sammen i processen frem imod organisationens ydelse. I en globaliseret verden og med et stadig stigende krav til medarbejderne om både specialisering og samarbejde, kan en kandidat i Teknoantropologi blive en nøgleaktør."

Morten Andreasen, projektleder i Etisk Råds Sekretariat.