AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Technoanthropology

Anbefaling

Anbefaling

Morten Emil Hansen, Sekretariatsleder hos Concord Danmark, fortæller om, hvordan han ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"Jeg ser et behov for fastansættelse af fx Teknoantropologer i virksomhederne"

"Concord Danmark er en paraplyorganisation, der arbejder for fattigdomsbekæmpelse på EU-niveau. Vores mål er en effektiv og retfærdig udviklingspolitik, der tager udgangspunkt i civilsamfundet. Vi er den danske platform for Concord Europe, der repræsenterer 1600 udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Europa. Gennem information, rådgivning og fortalervirksomhed sætter Concord Danmark udvikling på dagsordenen.

Umiddelbart ser jeg relevansen af Teknoantropologi-uddannelsen i forhold til to problemstillinger, der begge har og fortsat vil have stor betydning de kommende år:

Den ene er forbundet med teknologioverførsel til udviklingslande – noget, som vi må forvente, der bliver stadigt mere af fremover, særligt på energiområdet, men også i forbindelse med medicin og it-overførsel. Her er den nuværende situation, at der både bruges mange ressourcer og begås mange fejl i implementeringen af ny teknologi, hvor folk fra industrialiserede lande ofte medbringer en masse tavse forudsætninger, der ikke stemmer overens med de faktiske forhold på stedet. Der er således et massivt behov for folk, der er i besiddelse af en kombination at teknologisk indsigt og forståelse for lokale forhold.

Den anden problemstilling er forbundet med udflytningen af arbejdspladser til tredjeverdenslande og de menneskelige omkostninger, der er forbundet med denne udflytning. Her ser vi meget ofte, at virksomheder er ude af stand til at håndtere kritiske sager om social ansvarlighed, både fordi de mangler viden og forståelse for virkningerne af deres ageren på lokalområdet, og fordi de mangler en etisk sensibilitet over for de problemer, der er forbundet hermed.

Det er min erfaring, at viden om social ansvarlighed internt i virksomheden er tvingende nødvendig, hvis eventuelle kritiske sager skal kunne forebygges og håndteres ordentligt. I forhold til de faktiske udfordringer, som virksomhederne kommer til at stå over for fremover, mener jeg ikke, at brug af konsulentbistand i konkrete situationer er tilstrækkeligt fremsynet. Jeg ser således et behov for fastansættelse af fx Teknoantropologer i virksomhederne.

Jeg kan forstå, at uddannelsen er udviklet samt søges forankret i samarbejde med et bredt spektrum af de nye tekno-videnskabelige forskningsmiljøer, der bl.a. omfatter bio-, fødevare-, it- og sundhedsteknologi. Det er for mig at se rigtigt vigtigt, idet den teknologiforståelse, der formidles på uddannelsen, netop ikke bør være snævert baseret på de klassiske ingeniørvidenskaber. Uddannelsen bør sikre teknisk indsigt og antropologisk viden og metodekendskab, som gør Teknoantropologer i stand til at foretage fagligt forsvarlige, etiske og normative vurderinger af teknologiudvikling og –implementering.

Der er efter min opfattelse netop brug for folk med kompetencer, der gør dem i stand til at forstå og integrere et bredt sæt af relevante perspektiver, hvis vi skal blive klogere på, hvordan man implementerer teknologi. Jeg ser flere oplagte muligheder for at forskellige NGO’ers ekspertise og kontakter kan være relevante i forhold til de Teknoantropologistuderende, der ønsker at foretage deres feltarbejde i forbindelse med teknologiimplementering uden for Europa. Generelt har man her gode erfaringer med projekter baseret på partnerskaber mellem universiteter og NGO’er. Disse projekter har ofte taget form som modelprojekter, hvis positive resultater senere er forsøgt hævet op i stor skala af efterfølgende regeringsinitiativer i de lande, projekterne har kørt."

Morten Emil Hansen, Sekretariatsleder hos Concord Danmark.