AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Technoanthropology

Anbefaling

Anbefaling

Torben Chrintz, videnschef i Concito - Danmarks Grønne Tænketank, fortæller om, hvordan han ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"Der er helt sikkert behov for at løse konkrete opgaver, der sammenbinder teknologi og fx brugere og kunder"

"Concito har til formål at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det klimaneutrale samfund kan ske bedst og billigst i Danmark og i andre dele af verden. Det er en dansk tænketank, der indgår i internationale netværk og samarbejder med andre grønne tænketanke i hele verden. Concito udarbejder analyser baseret på eksisterende og ny forskning og praksis i ind- og udland, der kan omsættes til direkte handling i politik, i erhvervslivet og hos den enkelte borger.

Jeg vurderer, at der både er behov for Teknoantropologer inden for konsulentbranchen, men ser også et mere permanent behov for Teknoantropologer i store virksomheder. Der er helt sikkert behov for at løse konkrete opgaver, der sammenbinder teknologi og fx brugere og kunder. Men hvis en virksomhed kun køber ydelser ad hoc, udnytter de ikke det fulde potentiale i den teknoantropologiske tilgang. Eksempelvis er store dele af befolkningen kritiske over for gensplejsning som sådan, men når det anvendes til udvikling og fremstilling af medicin, er holdningen i befolkningen meget mere positiv. Teknoantropologer vil kunne uddrage essensen af en ny teknologi, men twiste den, så den bliver socialt acceptabel. Folk der kan dette, vil være guld værd for højteknologiske virksomheder. Et andet eksempel er mulighederne for at brande miljøvenlige fødevaretyper (svine- og kyllingeproduktion på bekostning af oksekød).

Som dimittend inden for Teknoantropologi kan man arbejde med:

  • at belyse innovationsprocesser i forbindelse med udviklingen af ny teknologi, idet dimittenderne både besidder teknisk indsigt og kender brugernes perspektiv og behov. Hermed kan de bidrage til at lukke kløften mellem teknologiske eksperter og løsningsforståelse.
  • organisationsudvikling, idet Teknoantropologer kan facilitere vidensdeling og formidle viden mellem teknisk-videnskabeligt personale og en virksomheds afdelinger for salg, marketing, pr. mv.
  • kommunikation ”ud af huset” ved at formidle og præsentere ny teknologi over for eksterne interessenter, og omvendt kunne bringe eksterne parters perspektiv ind i organisationen.
  • analyser af konkrete faggruppers og befolkningssegmenters forståelse for og anvendelse af ny teknologi til brug i organisationer og styrelser – og dermed bidrage til social robust udvikling og anvendelse af ny teknologi.
  • leder- og projektlederfunktioner, idet det er en ledelsesmæssig opgave at få forskellige medarbejdergrupperinger i en virksomhed/partnere i et projekt til at spille sammen. Det er netop en af Teknoantropologens spidskompetencer. Ofte er projektledere meget tekniske eller for generalistiske.

En Teknoantropolog har både teknologiforståelse og mere generelle færdigheder."

Torben Chrintz, videnschef i Concito - Danmarks Grønne Tænketank.