AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Technoanthropology

Anbefaling

Anbefaling

Thomas Schou Larsen, Science Liaision Officer hos Biopeople, fortæller om, hvordan han ser uddannelsen i Teknoantropologi.

"Her kunne der givetvis bruges flere folk, der er i stand til at forstå diskurserne inden for disse forskellige områder og på en adækvat måde adressere de behov, der er gældende inden for hver af disse ekspertkulturer"

"Biopeoples arbejde er forbundet med at facilitere relevant videndeling mellem forskere inden for det bioteknologiske område (biotek, medico og farma), dels mellem universiteter, offentlige organisationer og virksomheder, og dels mellem forskellige specialiserede fagdiscipliner inden for det bioteknologiske hovedfelt. Dette indebærer f.eks. matchmaking mellem diverse interessenter via netværksmøder samt faglige kurser og symposier.

Umiddelbart ser jeg relevansen af Teknoantropologi-uddannelsen i forhold til to problemstillinger. Hvis forskellige interessenter skal indse relevansen i at etablere et givent samarbejde, så kræver det, at de kan indse, hvorfor det er i deres egen interesse at indgå i dette samarbejde. Men samtidig tilhører interessenterne - i det omfang de dels er repræsentanter for forskellige teknologiske fagområder, som f.eks. genteknologi, medico-udstyr eller farmakologi og dels kommer fra vidt forskellige typer af organisationer, både i offentligt og privat regi - hver deres ekspertkultur med særlige diskurser, normer og dagsordener. Her kunne der givetvis bruges flere folk, der er i stand til at forstå diskurserne inden for disse forskellige områder og på en adækvat måde adressere de behov, der er gældende inden for hver af disse ekspertkulturer. Dette kræver dels en fagspecifik, videnskabelig forståelse og dels en mere generel forståelse for (sub)kulturer.

Den anden problemstilling er forbundet med implementeringen af et CSR-perspektiv i bioteknologiske virksomheder - noget, der bliver stadig mere aktuelt. Dette perspektiv er ofte fremmed for vores interessenter, idet deres faglige fokus typisk ligger et helt andet sted. Her er der brug for folk, som er i stand til at bringe et CSR-perspektiv ind i en kontekst, der er relevant for vores interessenter. Men det kræver naturligvis den samme form for interaktionsekspertise, som nævnt i det foregående eksempel: At den, der går ind i et sådant projekt, er stand til at forstå diskursen inden for teknisk-faglige ekspertkulturer og kan adressere de behov, der er gældende dér."

 

Thomas Schou Larsen, Science Liaision Officer hos Biopeople.