AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Teknoantropologi

Job & karriere

Job & karriere

NUANCEREDE TEKNO-ANTROPOLOGISKE UNDERSØGELSER

Som færdigudannet teknoantropolog kan du lave nuancerede analyser og forstå problemstillinger med teknologier ud fra mange aktører og faggruppers synsvinkel. I praksis får du kompetencer til at arbejde med eksempelvis

 • brugerinddragelse
 • involvering af aktører til forbedring af teknologi og dets brug
 • vurdering af hvordan nye teknologier bedst muligt kan implementeres
 • sammenkobling af forskellige ekspertområder i videns tunge virksomheder
 • projektledelse, rådgivning og konsulentarbejde

Eksempler på arbejdsområder er:

Brugerundersøgelser

Du kan arbejde med at analysere og forstå forskelliges brugeres syn og oplevelse af teknogier. Du undersøger, hvordan brugere kan inddrages og involveres i udviklingen af løsninger og teknologi.

Implementeringskonsultation

Du kan konsultere omkring implementering og vurdering af teknologi og arbejde med at vurdere, hvordan teknologi bedst muligt kan implementeres i forhold til kultur og praksisser i samfundet, organisationer eller virksomheder.

Bindeled

Du kan udføre tværfagligt arbejde, hvor den brede teknologi- og kulturforståelse gør det muligt at agere bindeled mellem eksperter, politikere, brugere, ledelse etc.

Projektledelse

Du kan arbejde med innovation som projektleder eller som bindeled mellem teknikere og brugere, hvor brugerdrevne innovationsprocesser i forbindelse med udvikling af designkoncepter og nye teknologiske prototyper skal drives og understøttes.

Teknoantropologi

"OVERALT, HVOR MAN SATSER PÅ NATURVIDENSKABELIGT FUNDERET INNOVATION, KAN DER FORUDEN TEKNISKE SPECIALISTER VÆRE BEHOV FOR ET BINDELED MELLEM DISSE SPECIALISTER OG ALLE DEM, DER IKKE ER SPECIALISTER"

MORTEN ANDREASEN, PROJEKTLEDER I ETISK RÅDS SEKRETARIAT

Hvor kan du arbejde som Teknoantropolog?

Inden for det private erhverv kan du som teknoantropolog eksempelvis være med til at opnå kendskab til og involvere brugere i forbedring og udvikling af produkter. Yderlige kan du skabe værdi for virksomheder, der arbejder med mange forskellige ekspertiser og aktører, der kræver brobygningskompetence, tværfaglig viden og kulturforståelse.

På det offentlige arbejdsmarked kan du som teknoantropolog indgå i fx i ministerier, kommuner og styrelser, der arbejder med at implementere, anvende, vurdere og regulere ny teknologi.

Inden for forskning og undervisning kan du gøre karriere som forsker eller underviser på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution.

I andre organisationer kan du som teknoantropolog eksempelvis få arbejde i EU, FN, en fagforening, interesseorganisation eller i en NGO, hvis medlemmers interesse er påvirket af teknologi.

Sidst men ikke mindst er iværksætteri og innovation en mulighed. Hvis du drømmer om at selv udvikle nye innovative løsninger, kan uddannelsen også lede til en fremtid som iværksætter eller selvstændig konsulent.

Læs kandidat i Teknoantropologi, Sophie-Alexandra, fortælle om vigtigheden af teknoantropologer

M​ød en færdiguddannet Teknoantropolog hos AAU Alumni

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE