AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Teknoantropologi

Job & karriere

Job & karriere

avancerede teknoantropologiske interventioner

Som teknoantropolog bliver du i stand til at foretage interventioner i praktiske, teknologiske, institutionelle og samfundsmæssige omgivelser. Dit arbejde giver dig mulighed for at håndtere problemstillinger med teknologier set fra mange forskellige interessenters perspektiver. Du bliver i stand til at kombinere teknologisk viden med kulturel forståelse med det formål at adressere tværfaglige problemer. I praksis får du komptencer til at arbejde indenfor:

ansvarligt DESIGN

Du kan bidrage til designprocesser og faktisk teknologisk design med viden, evner og kompetencer, som sikrer ansvarlighed i relation til teknologisk innovation, udvikling, implementering og brug. Du bliver i stand til at analysere og vurdere processer og design, som kan anvendes i tværfaglige og transdisciplinære design-kontekster.

Analyse

Du kan foretage analyser af behovet for og distributionen af viden inden for områderne kultur og teknologi i en organisation eller et samarbejde med en virksomheds eksterne partnere.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Som teknoantropolog kan du arbejde med teknologi og mennesker i situationer, der kræver dybdegående indsigt i udviklingen og distributionen af teknologiske løsninger på en etisk acceptabel måde.

DIGITAle metoder

Du kan bruge din viden om forskellige typer af digital mapping software til at hjælpe virksomheder med at opnå indsigt i online debatter og kontroverser. Du kan bidrage til en dybere forståelse af, hvordan forskellige fællesskaber opfører sig online, og hvordan de måske ville opføre sig offline.

Bruger-indsigt

Du kan foretage avancerede analyser med henblik for at forstå brugerviden og brugererfaring i forbindelse med teknologier. Du benytter kvalitative metoder så som etnografisk feltarbejde, workshops og design-spil til at facilitere, hvordan brugerinvolvering kan anvendes i udviklingen af løsninger og teknologi.

Vurdering og implementering af teknologi

Du kan rådgive i forhold til implementering og evaluering af teknologi. Din forskning giver dig mulighed for at evaluere, hvordan teknologi kan implementeres på den bedste måde og stadig tage højde for kultur og praksis i samfund, organisationer og virksomheder/organisationer.

byg bro mellem kulturkløfter

Du kan arbejde interdisciplinært, hvor din brede viden om teknologi giver dig en unik mulighed for at skabe forbindelse mellem eksperter, politikkere, brugere, ledelse osv.

Du kan bidrage til at bygge bro mellem kulturelle kløfter i forbindelse med for eksempel internationalt samarbejde om teknologiske projekter eller i forbindelse med analyse af internationale segmenter, projektudvikling eller markedsføring.

Projektedelse

Du kan arbejde innovation som projektleder eller som forbindelsesled mellem teknikere og brugere. Du kan facilitere brugerdrevne innovationsprocesser under udvikling af nye designkoncepter og nye teknologiske prototyper.

Hvor kan du arbejde som teknoantropolog?

Som teknoantropolog i den private sektor kan du bidrage til at involvere brugere i samskabelse af produkter. Derudover kan du skabe værdi for virksomheder, der arbejder med mange forskellige former for ekspertise og aktører. I disse tilfælde er der brug for komptencer til at skabe forbindelse mellem kulturer, tværfaglig viden og dybdegående viden om forskellige kulturer.

Som teknoantropolog i den offentlige sektor kan du blive en del af ministerier, regioner og kommuner, der arbejder med implentering, anvendelse og regulering af nye teknologier.

Som teknoantropolog i forsknings- og uddannelsesverdenen kan du skabe karriere som forsker eller underviser på et universitet eller ligndene.

Du kan også arbejde i organisationer som EU, FN, fagforeninger eller NGO'er, hvor medlemmernes interesser blvier påvirkede af teknologi.

Også iværksætteri og innovation er karrieveje for dig, hvis du ønsker at udvikle nye, innovative løsninger.
 

M​ød en færdiguddannet Teknoantropolog hos AAU Alumni

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

  • Ansøgning og CV
  • Praktik og studiejob
  • Dine personlige kompetencer
  • Arbejdsmarkedet og brancher
  • A-kasser og fagforeninger
     

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE