AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Teknoantropologi

Job & karriere

Job & karriere

avancerede teknoantropologiske interventioner

Som teknoantropolog bliver du i stand til at foretage interventioner i praktiske, teknologiske, institutionelle og samfundsmæssige omgivelser. Dit arbejde giver dig mulighed for at håndtere problemstillinger med teknologier set fra mange forskellige interessenters perspektiver. Du bliver i stand til at kombinere teknologisk viden med kulturel forståelse med det formål at adressere tværfaglige problemer. I praksis får du komptencer til at arbejde indenfor:

ansvarligt DESIGN

Du kan bidrage til designprocesser og faktisk teknologisk design med viden, evner og kompetencer, som sikrer ansvarlighed i relation til teknologisk innovation, udvikling, implementering og brug. Du bliver i stand til at analysere og vurdere processer og design, som kan anvendes i tværfaglige og transdisciplinære design-kontekster.

Analyse

Du kan foretage analyser af behovet for og distributionen af viden inden for områderne kultur og teknologi i en organisation eller et samarbejde med en virksomheds eksterne partnere.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Som teknoantropolog kan du arbejde med teknologi og mennesker i situationer, der kræver dybdegående indsigt i udviklingen og distributionen af teknologiske løsninger på en etisk acceptabel måde.

DIGITAle metoder

Du kan bruge din viden om forskellige typer af digital mapping software til at hjælpe virksomheder med at opnå indsigt i online debatter og kontroverser. Du kan bidrage til en dybere forståelse af, hvordan forskellige fællesskaber opfører sig online, og hvordan de måske ville opføre sig offline.

Bruger-indsigt

Du kan foretage avancerede analyser med henblik for at forstå brugerviden og brugererfaring i forbindelse med teknologier. Du benytter kvalitative metoder så som etnografisk feltarbejde, workshops og design-spil til at facilitere, hvordan brugerinvolvering kan anvendes i udviklingen af løsninger og teknologi.

Vurdering og implementering af teknologi

Du kan rådgive i forhold til implementering og evaluering af teknologi. Din forskning giver dig mulighed for at evaluere, hvordan teknologi kan implementeres på den bedste måde og stadig tage højde for kultur og praksis i samfund, organisationer og virksomheder/organisationer.

byg bro mellem kulturkløfter

Du kan arbejde interdisciplinært, hvor din brede viden om teknologi giver dig en unik mulighed for at skabe forbindelse mellem eksperter, politikkere, brugere, ledelse osv.

Du kan bidrage til at bygge bro mellem kulturelle kløfter i forbindelse med for eksempel internationalt samarbejde om teknologiske projekter eller i forbindelse med analyse af internationale segmenter, projektudvikling eller markedsføring.

Projektedelse

Du kan arbejde innovation som projektleder eller som forbindelsesled mellem teknikere og brugere. Du kan facilitere brugerdrevne innovationsprocesser under udvikling af nye designkoncepter og nye teknologiske prototyper.

 Som uddannet teknoantropolog laver Sana hver dag det, hun brænder allermest for. Hun observerer og analyserer menneskers adfærd i lufthavnens terminaler og er med til at skabe bedre oplevelser for passagerne. Læs mere om Sana her

Hvor kan du arbejde som teknoantropolog?

Vi har undersøgt hvilke teknologidomæner uddannede teknoantropologer arbejder inden for. Vi har også opgjort deres arbejdsfunktioner og hvilke kompetencer de anvender i deres daglige arbejde:

Teknologidomæner:

 • Sundhed og velfærd
 • IT
 • Miljø og Bæredygtighed

Arbejdsfunktioner:

 • Brugerinddragelse og User-Experience (UX)
 • Projektledelse og bindeled mellem mennesker, teknologi og faggrupper
 • Teknologivurdering, teknologiplanlægning og teknologidesign
 • Forskning og undervisning

Kompetenceanvendelse:

 • Bruger-inddragende design af teknologiske løsninger
 • Etnografiske metoder (deltagerobservation, interviews og kulturforståelse)
 • Bred teknologiforståelse samt metodisk og teoretisk overblik
 • Brobygningsekspertise mellem teknologier, brugere og eksperter
 • Projektstyring og -ledelse
   

M​ød en færdiguddannet Teknoantropolog hos AAU Alumni

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her