AAU logo

Sustainable biotechnology

Job & karriere

Job & karriere


Bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology (Bæredygtig Bioteknologi) er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med en bacheloruddannelse har du en grundlæggende viden om fagområdet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

kandidatmuligheder

"Once I’m finished, I can see myself working with microalgae and bioreactors, to find a way to recover phosphate pollution of the oceans, however it’s hard to say as I have two years left of studies and there are so many fascinating things to work with"

Matiss Maleckis, studerende

Som civilingeniør inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde med omstilling til bæredygtig teknologi og bæredygtige ressourcer. Du kan arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med bioteknologi, kemi og bioenergi, i rådgivende ingeniørvirksomheder og hos offentlige myndigheder, hvor dine arbejdsopgaver vil omhandle drift og teknologisk udvikling af bioteknologisk produktion af biobrændstoffer, fødevarekomponenter, biomedicin osv. Du vil også kunne bidrage til den generelle udvikling fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på bæredygtighed.

Ud over den teoretiske indsigt i bæredygtig bioteknologi vil du være særligt kompetent til at indgå i tværfaglige samarbejdsformer grundet den praktiske erfaring opnået gennem det problembaserede projektarbejde. Af denne grund vurderes arbejdsmarkedssituationen til at være gunstig for civilingeniører inden for bæredygtig bioteknologi.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde med fx:

 • Miljøanalyser
 • Beregninger og planlægning af nye grønne tiltag
 • Handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden
 • Udvikling af nye grønne brændstoffer
 • Rådgivning
 • Oprensning af molekyler fra mælkeprodukter for fx Arla
 • Oprensning af enzymer fra fermenteringsvæsker hos fx Novozymes
 • Opskalering af mikrobielle produktionsprocesser hos fx Novozymes
 • Kvalitetssikring ved fremstilling af medicin hos fx Novo Nordisk
 • Undervisning
 • Forskning som ph.d.-studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bæredygtig bioteknologi kan du arbejde som fx:

 • Miljøkonsulent
 • Miljøkoordinator
 • Miljørådgiver


 

læs om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE