AAU logo

Sustainable biotechnology


Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

Samt ét af følgende sæt krav:

 1. Fysik B og Kemi B
 2. Fysik B og Bioteknologi A
 3. Geovidenskab A og Kemi B 

BEMÆRK! Fra optaget 2019 vil der være krav om et gennemsnit på minimum 4,0 i Matematik A.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik benyttes som et nødvendigt redskab i mange aktiviteter gennem hele uddannelsen.

Det anbefales derfor kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på denne uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse, eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere.


SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE BIOTECHNOLOGY

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology på Aalborg Universitet. Det betyder at det ikke er alle ansøgere, der rettidigt søger og opfylder adgangskravene, der får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.
 

Antal studiepladser

I 2018 udbød AAU 40 studiepladser på bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology i København. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen blev optaget.


Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.


Kvote 2

I kvote 2, som udgør 15% af studiepladserne (samt yderligere 5% i kvote 3), udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog samtidig minimum 6 måneder).

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning.


Eksempler på relevant erhvervsarbejde

 • Arbejde med produktion eller forskning inden for kemisk, biologisk eller bioteknologisk industri, service eller administration
 • Arbejde indenfor teknisk design eller konstruktion
 • Arbejde indenfor biologisk formidling og uddannelse


Eksempler på ikke-relevant erhvervsarbejde

 • Salgsassistent
 • Piccoline
 • Arbejde i børnehave eller på plejehjem
   

Eksempler på relevant uddannelse eller supplerende kurser

 • Dele af alle bacheloruddannelser inden for ingeniør- og naturvidenskab
 • Dele af professionsbacheloruddannelser med teknisk eller naturvidenskabeligt indhold, fx laborant, radiograf eller bioanalytiker
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det miljø-, bio- og laboratorietekniske område, eller det tekniske område
   

Andre relevante aktiviteter

 • Supplerende kurser i biologi, kemi og matematik på minimum gymnasialt niveau, som er højere end adgangskravet, og med et samlet omfang på minimum 10 ECTS.
   

Eksempler på ikke-relevant uddannelse

 • Private design- og tegnekurser
 • Journalist
 • Professionsbacheloruddannelser uden klart teknisk/biologisk indhold, fx finans eller administration

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

 

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer