AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sundhedsteknologi

Udlandsophold

kandidatuddannelsen sidste studieår vælger mange studerende at lave projekt i samarbejde med et forskningsmiljø på et universitet,  et hospital eller en større virksomhed i udlandet. De fleste studerende vælger at opholde sig i udlandet i 4-5 måneder for at prøve kræfter med andre kulturer og lave projekt sammen med sundhedsteknologiske forskere som Aalborg Universitet samarbejder med.

_________________

"En af mine forventninger til opholdet på McGill University i Canada var at blive mødt af faglige udfordringer, som ville styrke både min faglighed og min selvstændighed som ingeniør. Dette blev til fulde indfriet idet jeg fra dag et kom til at indgå i en mindre forskningsgruppe, hvor alle beskæftigede sig med hjernen og behandling af sygdomme i hjernen."

Astrid Munk
Studerende på Sundhedsteknologi

 

 

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold