AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sundhedsteknologi

Derfor valgte jeg Sundhedsteknologi

Derfor valgte jeg Sundhedsteknologi

Jeg stod, som så mange andre, i slutningen af 3. G, og skulle beslutte hvad eksamen skulle bruges til. Da efteråret kom, tog jeg på brobygning på Aalborg Universitet, Sundhedsteknologi. Efter de par dage stod alting klart: jeg skulle helt sikkert læse Sundhedsteknologi. Uddannelsen opfyldte umiddelbart alle mine ønsker - den skulle indeholde matematik uden at være for ”ensidet, teknisk nørdet”, og den skulle også have noget med mennesker at gøre.

Projektorienteret gruppearbejde

Inden jeg valgte Aalborg Universitet, var jeg i tvivl om gruppearbejde var noget for mig, men jeg blev meget positivt overrasket. Gruppearbejde kan være svært, men det er en utrolig lærerig måde at arbejde på. Det her med at være i en gruppe giver også nogle helt unikke muligheder. Som fx da vi i gruppen på 1. semester, i forbindelse med vores projekt, blev inviteret ind på Skejby Universitetshospital, hvor vi 2 og 2 fik lov til at følge operationer – live, i operationsstuen

Nina Jacobsen, 
Studerende på Sundhedsteknologi