AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sundhedsteknologi

Fagligt indhold

Fra uddannelsens start har du stor indflydelse på, hvilke problemstillinger og teknologier du vil fordybe dig i. Undervisningen har fokus på at kombinere teori og praksis, så du både forstår hvordan en teknologi virker og hvorfor

På første semester får du mulighed for at undersøge en ny teknologi og forstå processen fra forskningsresultat til klinisk praksis, f.eks. i en sygehusorganisation. På de følgende semestre er der fokus på at måle, beregne og fortolke biologiske signaler i forhold til konkrete, elektrofysiologiske problemstillinger og på at forstå, udvikle og anvende sensorer, signalbehandling og software. På 5. semester der fokus på modellering og design af informationssystemer og noget af undervisningen foregår på hospitalsafdelinger, så du lærer hvordan teknologi anvendes i klinisk praksis.

På alle semestre på Sundhedsteknologi laves projekter i samarbejde med forskningsmiljøer på universiteter, sygehuse og/eller i industrien. Ideerne til projektarbejderne kommer typisk fra forskere, læger og virksomheder, som også fungerer som vejledere. I samarbejde med din projektgruppe lærer du at udvikle nye metoder og teknologi.

Det første år

Du vil i løbet af det første år få undervisning i matematik, programmering og elektrofysiologi, videnskabsteori og i hvordan man laver problemorienteret projektarbejde. Projektgrupperne vælger selv hvad projektet skal handle om.

Eksempler på projektarbejder er:

 • Radiofrekvensablation til behandling af atrieflimren
 • Diagnosticering af tarmkræft ved konfokal laser endomikroskopi
 • 3D monitorering af diabetiske fodsår

Uddannelsens første studieår skal give de studerende en faglig identitet. Vi gør meget ud af, at projektarbejderne foregår i samarbejde med universitetets omverden som fx sygehusafdelinger og leverandører. Det er vigtigt, at projektarbejdet er meningsfyldt. Det vil sige, at det du laver i projektarbejdet både er noget, du synes er spændende, og som både du og samarbejdspartnere synes er relevant.

Vi inviterer desuden tidligere studerende til at komme og fortælle om deres studie- og arbejdsliv. Det giver mulighed for at finde ud af, hvad du interesserer sig mest for inden for sundhedsteknologi.  

Bredde og dybde

De sidste to år af bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi laver du projekter inden for følgende temaer:

 • Optagelse af fysiologiske signaler
 • Analyse af fysiologiske signaler
 • Behandling af patientdata og –information

I det sidste projektarbejde på bacheloruddannelsen kan du frit vælge om du vil arbejde med signalbehandling eller informatik. De foregående semestre forbereder dig fagligt til at træffe valget, og forskningsmiljøerne på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi stiller projektforslag med udgangspunkt i aktuelle forskningsprojekter og –interesser, så du kan vælge, hvad du vil fordybe dig i og lære i dit bachelor-projekt.

Eksempler på projekter på bacheloruddannelsen er:

 • Biofeedbacksystem til behandling af vågenbruksisme
 • EMG-baseret styresystem til kontrol af exoskelet
 • Klinisk beslutningsstøtte til ernærings- og insulinbehandling af kritisk syge patienter
 • Manglende søvns indvirkning på vitale parametre under akut stress
 • RheumaDoc, et telemedicinsk redskab til patienter med reumatoid artritis uden stabil behandlingseffekt

For at understøtte projektarbejdet udbydes der bl.a. undervisning i

 • Elektrofysiologi
 • Sensorteknologi
 • Digitale systemer
 • Kvantitativ fysiologi
 • Billeddannende teknologier
 • Databaser og informationssystemer
 • Regulatoriske krav og immaterielle rettigheder

For uddybende information se studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde