AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Spansk, Sprog og Internationale Studier

Fagligt indhold

På bachelorstudiet får du færdigheder inden for spanskstudiets tre hovedområder: Spansk sprog, internationale kulturforhold og internationale samfundsforhold set i relation til den spansksprogede del af verden. 

På alle semestre er der kurser inden for de tre hovedområder, mens der på de enkelte semestre er særlige fokusområder i forbindelse med en række emnestudier.

1.-3. semester

På 1. semester prøver du kræfter med den problemorienterede arbejdsmetode og du prøver at arbejde i en gruppe forbindelse med modulet ”Historie og samfundsforhold i den spansksprogede[Office1] [Office2] [Office3]  verden”. Du vil i dette modul tillægge dig viden om nyere historie i de spansksprogede lande i Europa og i Latinamerika. Desuden er der moduler i ”Grammatik” og ”Spansk sprog og kommunikation”, hvor du kommer til at arbejde i dybden med det spanske sprog, hvor der bliver arbejdet med skriftlige såvel som mundtlige kommunikative færdigheder.

På 2. semester arbejdes der igen projektorienteret i modulet ”Sprog og samfund med særlig henblik på den spansksprogede verden”. På dette semester lægges der særligt fokus på det sproglige og det diskursive område. Du kommer til at have moduler i ”Diskursstudier”, ”Kulturel, social og politisk teori”, ”Grammatik” og i ”Spansk sprog og kommunikation”, og du skal udarbejde opgaver inden for disse.
Du kan i dit projekt fx analysere Bolivias første oprindelige præsidents tale, og hvordan undertrykkelsen af bl.a. aymara-folket i landet har ændret sig. 

På 3. Semester kommer du til at skrive projekt inden for modulet ”Samtidskultur og globale udviklingstendenser i den spansksprogede verden”. Der vil på dette semester være specielt fokus på kulturteorier, kulturanalyse og kulturelle problemstillinger i relation til den spansksprogede verden. Du kommer til at dykke ned i disse områder i modulerne ”Kulturforhold”, ”Kulturanalyse” og ”Kulturelle udviklingstendenser”. Der arbejdes stadig med sproget og grammatikken i modulet ”Grammatik og skriftlig fremstilling”.
Du kan fx analysere baggrunden for zapatisternes oprør i Chiapas i Mexico eller sammenligne kønsrollerne i Spanien med de danske.

4.-6. semester

På 4. semester anbefales det, at du studerer på et universitet i et spansktalende land. På den måde kombinerer du mundtlig sprogfærdighed med viden om kultur- og samfundsforhold i et specifikt spansktalende land. På det udenlandske universitet deltager du i kurser, som ligger inden for rammerne af det, der kræves af SIS. I den forbindelse kan du forme din uddannelse i den retning, der passer ind i dine interesser. Som afslutning på dit studieophold aflægger du eksamen, og resultatet heraf godskrives på dit eksamensbevis.

På 5. semester skriver du et projekt inden for modulet ”Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden”. Her kommer du til at arbejde med spansksprogede landes regionale relationer og deres relationer til omverden. Du har moduler i ”Internationale relationer: teori og metode”, ”Internationale relationer i historisk perspektiv i den spansksprogede verden” og ”Regionalt studie i relation til et område i den spansktalende verden”. Desuden skal du vælge et valgfagsmodul, hvor du kan vælge mellem ”Oversættelse”, ”Medieanalyse” og ”Spansksproget litteraturanalyse”.

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for studiets dimensioner præsenteret på de forskellige semestre. Derudover følger kurset ”Transkulturelle processer”, hvor der er fokus på emner såsom migration, flygtninge og menneskestrømninger. Der arbejdes fortsat med det spanske sprog i kurset ”Mundtlig kommunikation på spansk”. Desuden skal du vælge et valgfagsmodul, hvor du bl.a. kan vælge mellem ”Version”, ”Den Europæiske Union”, ”Human Ressource Management” m.fl. 

Se uddannelsens studieordningLæs projekter skrevet af de studerende i projektbiblioteket

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde