Forskning
Samarbejde

Software

Fagligt indhold

På hvert semester kommer du til at arbejde med projekter i grupper sammen med medstuderende. Desuden skal du hvert semester følge en række kurser, som støtter op om projektarbejdet.

På bacheloruddannelsen i Software kommer du til at arbejde med programmering fra idé til færdig software. Du skal lære at arbejde med store og komplekse applikationer og databaser, og som en del af en projektgruppe kommer du til at udvikle forskellige dele til et komplet kørende system. Under hele forløbet har du mulighed for at arbejde sammen med en eller flere af de mange virksomheder, som viser stor interesse for at arbejde sammen med softwareingeniørstuderende om konkrete problemstillinger.

I Studieordning for bacheloruddannelsen i Software (Aalborg) og Studieordning for bacheloruddannelsen i Software (København) kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.
 

1. semester: et program, der løser et problem

På det første semester fokuserer vi især på at lære dig at arbejde efter den problemorienterede model, som vi bruger på Aalborg Universitet. På 1. semester er der to projekter: et helt kort projekt, der er en første smagsprøve på hvad projektarbejde er på et universitet og et noget længere projekt. I dette projekt skal du arbejde yderligere med problemanalyse, problemformulering og hvordan konstruktion af programmer indgår i løsning af problemet.

Projektmodulerne

PROJEKTEKSEMPLER PÅ 1. SEMESTER

 • 3D-printning: Udbredelse af 3D-print
 • Anonymitet på internettet
 • Fysisk digitalt legetøj

I kurserne på 1. semester bliver du introduceret for de grundlæggende fag inden for software imperativ programmering, som betyder, at man her beskriver for computeren – trin for trin – hvad den skal foretage sig. Desuden får du et kursus, som understøtter projektarbejdet og som giver dig yderligere indsigt i principperne bag AAU’s læringsform. Du kan se mere om kurserne via links nedenfor.

kurser på 1. semester

2. semester: et større program udviklet af en gruppe

På 2. semester fokuserer projektarbejdet på programmering og modeldannelse i forbindelse med problemløsning. Gennem projektarbejdet skal du og dine medstuderende opnå et fælles fundament i programmering, der kan udnyttes på de efterfølgende semestre. Målet er, at du bliver i stand til at konstruere et velstruktureret program med hovedvægt på gode programstrukturer og velgennemtænkt anvendelse af algoritmer. Programmet skal udarbejdes i et objektorienteret programmeringssprog (typisk er det sproget C#). 

Projektmodulet

PROJEKTEKSEMPLER PÅ 2. SEMESTER

 • Social Network Simulator
 • Digital Fysioterapeutisk Genoptræning
 • En Personlig Sundhedsassistent

1. + 2. semester kører i fællesskab med 1. + 2. semester af Datalogiuddannelsen. Det betyder, at du har mulighed for efter 2. semester at skifte retning omkostningsfrit. Aalborg Universitet udbyder bachelor- og kandidatuddannelse i Datalogi på campus i Aalborg.

I kurserne på 2. semester skal du bl.a. lære om objektorienteret programmering. Idéen bag objektorienteret programmering er at opdele programkoden i klasser, der har hver sit velafgrænsede ansvarsområde i programmet. Hvis man programmerer alting i samme klasse, vil man, hvis noget skulle vise sig at gå i stykker, være nødt til at omprogrammere hele programmet for at reparere det. Hvis man derimod bruger objektorienteret programmering, vil man kun være nødt til at omprogrammere den ene ting, der er gået i stykker og ikke hele programmet. Læs mere om kurserne ved at klikke på dem nedenfor.

Kurser på 2. semester

3. semester: en velstruktureret applikation

På 3. semester vil et projekt typisk handle om analyse, design, programmering og test af administrative it-systemer. Det kan fx være bibliotekssystemer, turneringsplanlægningssystemer til sportsklubber eller systemer, som understøtter konkrete forretningsbehov i små og mellemstore virksomheder.

Projektmodulet

PROJEKTEKSEMPLER PÅ 3. SEMESTER

 • Social media library
 • Flyselskabs reservationssystem
 • Skak computer

3. semester har temaet "Udvikling af applikationer". Her skal du udvikle software, og du skal lære at analysere arbejdsfunktioner med henblik på at identificere krav til et it-system. På basis af dette designer du sammen med din gruppe et system, som I implementerer og tester i et moderne objektorienteret programmeringssprog. Semestret er baseret på programmeringssproget C#.

I kurserne på 3. semester skal du arbejde med bl.a. systemudviklingsmetoder, brugerkontekst og brugere mm. Se mere nedenfor.

Kurser på 3. semester

4. semester: Design, definition og implementering af programmeringssprog

På 4. semester skal du "bag kulisserne" og lære, hvordan programmerne bliver udført på en computer og hvad principperne er i de mest udbredte programmeringssprog. Projektet handler om at udvikle og implementere sit eget programmeringssprog eller operativsystem. Det typiske projekt på 4. semester udvikler og implementerer et programmeringssprog til et bestemt formål, fx scripting, spiludvikling eller udformning af grafiske brugergrænseflader.

Projektmodulet

PROJEKTEKSEMPLER PÅ 4. SEMESTER

 • BoLa - Board Game Language
 • Designing a Language for Home Automation Systems
 • SPLAD - Simple Programming Language for Arduino Drinks-mixer

I kurserne skal du lære om programmeringssprogsteori, semantik (den matematiske teori for programmers adfærd) og om principperne bag operativsystemer, bl.a. parallel programmering og hukommelseshåndtering.

Kurser på 4. semester

5. semester: vælg mellem to projekter

På 5. semester skal du vælge mellem to projektemner.

Projektmodulerne 

PROJEKTEKSEMPLER PÅ 5. SEMESTER

 • CleanBot
 • Lego Projectile Launcher
 • Warehouse Robot

Kurser på 5. semester


6. semester: cyber physical systems

Det er på 6. semester, at du udarbejder dit bachelorprojekt, hvilket som regel også foregår i en gruppe. Temaet er ”Cyber Physical Systems”. 

Projektmodulet

EKSEMPLER PÅ BACHELORPROJEKTER

 • Cars : Udvikling af Komplexe Software Systemer
 • Interaktiv Læringsøvelse for Børn Med Autisme: Et togspil
 • uBuy – An Online Auctioning Web Site Multi-Project in Django
 • Croc - En Android app til pictogram konstruktion
 • E-Learning Mangement System : Implementing Customisable Schedules
 • Constructing a Company Network Infrastructure

Kurser på 6. semester

Når du har færdiggjort dit bachelorprojekt, er du bachelor i Software og således har du mulighed for at læse videre og blive civilingeniør. Se mere om dine muligheder for overbygningsuddannelser her.


STUDIESTARTSPRØVE

Der er indført studiestartsprøve på bacheloruddannelsen i Software. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde