Forskning
Samarbejde

Sociologi

Udlandsophold

Du har også mulighed for at indlægge et ophold ved et udenlandsk universitet i løbet af kandidatuddannelsens 2. eller 3. semester. Du kan desuden både læse valgfag og sociologiske specialiseringer i udlandet.

Sociologi er et internationalt fag i den forstand, at det grundlæggende omhandler moderne nutidige samfundsforhold - med hovedvægten på vestlige samfund - på tværs af landegrænser. Det faglige indhold i sociologiuddannelserne ved især de vestlige universiteter har således mange fællestræk. Gennem et studieophold ved et udenlandsk universitet er der gode chancer for, at du styrker din selvstændighed såvel fagligt som personligt. Blandt de universiteter, hvor sociologistuderende har opholdt sig, kan nævnes:

 • Universitetet i Oslo, Norge. Valgfag i kriminalpolitik og kriminologi
 • Goldsmiths College, London, England. Valgfag og specialisering i ”Social Anthropology”
 • Universitat Autonoma de Barcelona, Spanien. Valgfag og specialisering i ”Social Policy and Social Movements”
 • Málaga Universitet, Spanien. Valgfag i turismestudier ved hhv. Escuela Universitaria de Turismo og Facultad Educaciones
 • Griffith University, Australien. Master i Human Ressource Management
 • Stockholms Universitet, Sverige. Valgfag i politisk sociologi
 • Manchester University, England. Master i “Historical Social Enquiry”.

Praktik

Praktik og udlandsophold er mest oplagt på 3. semester på kandidatuddannelsen i Sociologi.

Ved at vælge at komme i praktik i et semester får du mulighed for at prøve arbejdet som sociolog, inden du afslutter uddannelsen. Typiske praktikpladser er i private eller offentlige forskningsinstitutioner, fx Socialforsknings-instituttet eller kommuner, hvor sociologer kan arbejde med at undersøge eller forbedre forholdene for børn, unge, handicappede, misbrugere eller arbejdsløse. Praktikopgaver inden for private virksomheder eller konsulentfirmaer består typisk af undersøgelser af personale- og ledelsesforhold eller markedsanalyser.

Eksempler på praktikpladser:

Undersøgelses- og forskningsarbejde

 • Socialforskningsinstituttet, København
 • Center for Rusmiddelforskning, Århus
 • Justitsministeriets forskningsenhed, København

Private analyse- og konsulentvirksomheder

 • Jysk Analyse, Aalborg
 • Institut for Fremtidsforskning, Århus
 • Rambøll Management

Offentlig administration, råd og nævn

 • Aalborg Kommune, Statistik og analysekontoret
 • Aalborg Sygehus, Personaleafdelingen
 • Det Kriminalpræventive Råd, København

Private erhvervsvirksomheder

 • TDC, Århus, Human Ressource afdeling
 • KMD, Kommunedata, Aalborg,

Human Resource afdeling

 • Aalborg Industries
 • Vestas personaleafdeling

Interesseorganisationer og frivillige organisationer

 • Dansk Arbejdsgiverforening, København
 • Folkekirkens Nødhjælp, København
 • Dansk Flygtningehjælp, Randers

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold