Forskning
Samarbejde

Sociologi

Job & karriere

Sociologerne i Danmark og de øvrige nordiske lande fordeler sig i tre nogenlunde lige store hovedgrupper:

1) Den første arbejder med undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter - både på Sociologi og på en række andre uddannelser som fx statskundskab, seminarierne samt socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne. Derudover arbejder sociologer med forskning på fx Socialforskningsinstituttet, Dansk Sygehusinstitut, Danmarks Miljøundersøgelser og Statens Institut for Folkesundhed.

2) Den anden gruppe arbejder i den offentlige sektor i øvrigt, fx i ministerier og styrelser, hvor de typisk betjener diverse råd og nævn med undersøgelser, oversigter, forslag osv. Det kan være Ligestillingsrådet, Det Kriminalpræventive Råd eller Forbrugerstyrelsen. Også det praktiske ulandsarbejde og EU har tiltrukket en del sociologer, ligesom Danmarks Statistik rummer et utal af forskellige opgaver for sociologer. Mange regioner og større kommuner har ligeledes sociologer ansat, fortrinsvis til udviklings- og sekretariatsarbejde i undervisnings-, kultur-, social- og sundhedsforvaltninger, hvor de specielt varetager opgaver i forbindelse med børn, unge, ældre, handicappede, psykiatri, arbejdsløshed, sygdom og sundhed.

3) Den tredje hovedgruppe arbejder i den private eller den halvprivate sektor. Her kan der være tale om de større interesseorganisationer som LO, Dansk Arbejdsgiverforening eller Kommunernes Landsforening. Men også inden for markeds- og opinionsanalyse og reklamebranchen arbejder der efterhånden en del sociologer. Dertil kommer konsulentvirksomheder, som arbejder med sociologisk analyse og rådgivning, lige fra store virksomheder som COWI og Rambøll Management til små firmaer med 1-5 medarbejdere. Der er også nogle, der er ansat i private virksomheder som personale og uddannelseskonsulenter.

Se Dimittendundersøgelsen for Sociologi.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her