Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver

Udlandsophold

Udlandsophold er særligt aktuelt i forbindelse med uddannelsespraktikken og udarbejdelsen af professionsbachelorprojektet. Hvis du ønsker et udlandsophold undervejs i uddannelsen, skal du give besked herom, således at de praktiske forhold i denne forbindelse hurtigt kan planlægges. Socialrådgiveruddannelsen samarbejder med uddannelsesinstitutioner i Europa.

Praktik

Der er en praktikperiode i løbet af Socialrådgiveruddannelsen. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence.

Uddannelsespraktikken varer 5 måneder og er et individuelt forløb, hvor den studerende kommer ud på en af uddannelsen godkendt praktikinstitution. I forløbet tilknyttes en praktikvejleder ansat på praktikinstitutionen samt en praktiklærer fra uddannelsen. Al kontakt til praktikinstitutionerne og fordeling af praktikpladser sker gennem Aalborg Universitet.

Af hensyn til antallet af praktikpladser inddeles hver årgang i 2 hold (hold X og hold Y). Det ene hold afvikler praktikken på 4. semester, mens det andet afvikler praktikken på 5. semester. Det hold, der ikke er i praktik, følger anden undervisning.

Aalborg Universitet har ansvar for at finde praktikpladser til de studerende. Man ikke kan forvente at få en praktikplads indenfor præcis det felt, man ønsker sig. Da praktikpladserne spreder sig over et stort geografisk område, må du påregne muligheden for øget transporttid, samt transportomkostninger i praktikperioden. Praktikken er ulønnet, men SU-berettiget. Der er mødepligt i uddannelsespraktikperioden.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold