AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver

Job & karriere

Den største arbejdsgiver er de kommunale forvaltninger og institutioner herunder jobcentre. Socialrågiverens arbejdsmuligheder er meget alsidige og omfatter arbejde med børn, unge, udsatte voksne, handicappede og ældre. Arbejdet består af vejledning, rådgivning, social behandling og sagsbehandling i forbindelse med eksempelvis familie- og beskæftigelsesproblematikker, integration, rehabilitering og misbrug. Endvidere rummer uddannelsen gode muligheder for videreuddannelse indenfor undervisning, ledelse og konsulentvirksomhed.

Desuden er der ansat socialrådgiver:

 • på ældre- og handicapområdet
 • i socialpsykiatrien
 • i kriminalforsorgen
 • inden for undervisning på f.eks. socialrådgiver-, pædagog- og social- og sundhedsassistentuddannelserne.
 • i fagbevægelsen - i handicap- og pensionistorganisationer
 • i frivillige organisationer.

Igennem de senere år er en stigende andel beskæftiget enten i private virksomheder eller som selvstændig.

Der er god efterspørgsel på nyuddannede socialrådgivere i Nordjylland såvel som nationalt, og ledigheden blandt vores dimittender er normalt lav

Se Dimittendundersøgelsen for Socialrådgiveruddannelsen.

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE