AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Samfundsfag

Kandidatmuligheder

Efter din bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag har du to muligheder for videre uddannelse:

Du kan vælge at fortsætte på det, der kaldes gymnasielærermodellen. Det vil sige, at du på kandidatniveau fortsætter med undervisning på dit sidefag og på Samfundsfag. De fleste vælger at fortsætte deres studier efter denne model, hvor du efter afsluttet kandidatuddannelse vil have undervisningskompetence på de danske ungdomsuddannelser i Samfundsfag og dit sidefag.

Du kan også vælge at søge ind på en anden toårig kandidatuddannelse på baggrund af din tofaglige bacheloruddannelse. På Aalborg Universitet findes der forskellige muligheder inden for blandt andet turisme, internationale studier, it-ledelse, socialt arbejde, erhvervsgeografi samt læring- og forandringsprocesser.

Du kan finde information om adgangskrav til en given kandidatuddanlse i studieordningen for den pågældende kandidatuddannelse. 

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasium, hf eller handelsskole? Så kig nærmere på Aalborg Universitets gymnasielæreruddannelser. Her har du mulighed for at sammensætte et studieforløb med 2 fag inden for den gymnasiale fagrække. Læs mere under "Vil du være gymnasielærer?".

Dyrker du sport på eliteplan?

Nordjysk Elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse, samtidig med at du stadigvæk kan udøve din sport på højt niveau. Nordjysk Elitesport hjælper dig med at koordinere dit studie og din sport ved at rådgive omkring din studieplanlægning. De kan hjælpe dig med at få lavet en personlig studieplan, og med at finde ud af de regler og dispensationer, som evt. skal til, for at du kan få en studieplan til at gå op.

Læs mere om Nordjysk Elitesport på www.nordjyskelitesport.dk.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser