AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Samfundsfag

Fagligt indhold

Samfundsfag som centralt fag

1. semester giver dig et grundlæggende indblik i det moderne samfunds politiske institutioner og funktionsmåder – herunder styreformer, politisk deltagelse og komparativ politik. Samtidig får du en grundig indføring i problemorienteret projektarbejde og metode. 

Du skal følge fem moduler:

  • Introduktion til PBL
  • Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
  • Politologisk grundkursus
  • Aktuelle politologiske problemstillinger
  • Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger

På 2. semester skal du følge fire moduler:

Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
Politisk sociologi
Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder

3. semester består af fem kurser:

Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
Organisationsteori
Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner
Semesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske institutioner; samt kvalitative metoder

På 4. semester skal du følge tre obligatoriske moduler på uddannelsen, og så har du mulighed for at tage valgfag enten på Aalborg Universitet eller på et andet universitet:

Samfundsøkonomi og økonomisk politik
Moderne politikbegreber og analysetilgange
Evaluering af offentlig politik og administration
Valgfag

5. semester skriver du dit bachelorprojekt. Bachelorprojektet indeholder et kursus i udvidet projektmetode og skrives inden for enten ”EU og europæisering af politik styring og politikdannelse” eller ”Komparativ og international politisk økonomi”. Der udarbejdes et bachelorprojekt, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber fra et af modulerne. 

På 5. semester påbegynder du ligeledes dit sidefag. Et sidefag er det andet fag, som du efter endt uddannelse vil have undervisningskompetence i, men du vil ikke have samme mængde undervisning på dit sidefag, som du har på dit centrale fag. Som dit sidefag kan du vælge mellem mange forskellige fag – fx geografi, psykologi, idræt eller noget helt femte.

6. semester har du ingen undervisning på Samfundsfag, men følger undervisning på det fag, du har valgt som dit sidefag. Efter 6. semester bliver du tofaglig bachelor i Samfundsfag og dit sidefag.

Få et hurtigt overblik over uddannelsens opbygning og struktur.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsfag (centralt fag).

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer