AAU logo

Samfundsfag

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

 

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der rettidigt søger og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2.
 

Antal studiepladser

I 2018 udbød AAU 50 studiepladser på bacheloruddannelsen i Samfundsfag. Alle ansøgere, der opfyldte adgangskravene til uddannelsen, blev optaget.

Kvote 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts.

Kvote 2

I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne, udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen.

Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog minimum 6 måneders aktivitet). De 12 måneders aktiviteter kan udgøres af enten 12 måneders relevant erhvervsarbejde eller 12 måneders relevant anden uddannelse eller af 6 måneders relevant erhvervsarbejde og 6 måneders anden relevant uddannelse.


Udvælgelseskriterier i kvote 2:

eksempler på Relevant erhvervsarbejde:

 • Arbejde inden for organisation og ledelse
 • Politisk arbejde i organisationer m.m.
 • Arbejde med sagsbehandling og analyse i både private og offentlige virksomheder
 • Undervisning og formidling

Eksempler på ikke-relevant erhvervsarbejde:

 • Kontor
 • Butik
 • Servicearbejde

eksempler på Relevant uddannelse:

 • Dele af professionsbachelorer inden for det sociale-, sundheds- og pædagogiske område
 • Dele af bacheloruddannelser inden for humaniora, teologi, samfunds-, natur-, sundheds- og teknisk videnskab
 • Erhvervsakademiuddannelser inden for det merkantile område

Eksempler på ikke-relevant uddannelse:

 • Kontoruddannelse
 • Uddannelser inden for salgs-, service- og butik

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen.

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau. For ikke-nordiske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen kan Studieprøven i dansk i kombination med modersmålsundervisning til højeste gymnasiale niveau erstatte kravet om Dansk A.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer