AAU logo

Robotics

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen i Robotics forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:

BEMÆRK! Fra optaget 2019 vil der være krav om et gennemsnit på minimum 4,0 i Matematik A.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til bacheloruddannelsen i Robotics. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er alle ansøgere, der rettidigt søger og opfylder adgangskravene, som får tilbudt en studieplads.

Du kan søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2

Antal studiepladser

I 2018 udbød AAU 120 studiepladser til Robotics i Aalborg. Alle kvalificerede ansøgere blev optaget.

KVOTE 1

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser til, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Har du en gymnasial eksamen vil din ansøgning både blive vurderet i kvote 1 og kvote 2, hvis du søger optagelse inden den 15. marts

KVOTE 2

I kvote 2, som udgør 10% af studiepladserne (samt yderligere 5% i kvote 3), udvælges ansøgere ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på et karaktergennemsnit i adgangskravsfagene og på andre særligt relevante aktiviteter udover den adgangsgivende eksamen. Særligt relevante aktiviteter er relevant uddannelse og/eller relevant erhvervsarbejde på fuld tid. Frivilligt arbejde indgår ikke i vurderingen. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders særligt relevante aktiviteter (dog samtidig minimum 6 måneder)

eksempler på Relevant (ikke nødvendigvis faglært) erhvervsarbejde

  • Arbejde i en produktions- eller IT-virksomhed (det udførte arbejde skal have haft at gøre med den primære produktion af teknologi eller indhold, dvs ikke fx sekretærlignende eller receptionist)
  • Arbejde som programmør, tekniker eller lignende

Eksempler på ikke relevant erhvervsarbejde

  • Pædagogmedhjælper
  • Au-pair

eksempler på Relevant uddannelse

  • Dele af alle naturvidenskabelige og ingeniørvidenskabelige bacheloruddannelser
  • Dele af professionsbacheloruddannelser inden for produktions- og IT-området med et indhold af matematik, produktion og/eller programmering
  • Dele af professionsbachelor i ICT Engineering, professionsbachelor i softwareudvikling, diplomingeniør i produktion, professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration
  • Erhvervsakademiuddannelser til datamatiker, IT Electronics og Computer Science

Eksempler på ikke relevante uddannelser

  • Korterevarende programmeringskurser

De særligt relevante aktiviteter skal være gennemført og dokumenteret i form af bilag senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts for at de kan indgå i den konkrete kvote 2-vurdering. Et CV alene betragtes ikke som dokumentation. Der lægges ikke vægt på en motiveret ansøgning. Læs også vores generelle vejledning om kvote 2.

Du skal desuden søge gennem kvote 2, hvis du har søgt om dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen.

 

Opfylder du adgangskravene?

De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet).

På Adgangskursus i Aalborg og Esbjerg kan du på 1 eller 1 ½ år få en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Du har også mulighed for at tilmelde dig et enkeltfag. Læs mere på AAU's Adgangskursus.

Hvis du har taget adgangskursus og skal søge ind på en bacheloruddannelse skal du huske at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12.

Har du en udenlandsk (også nordisk) eller international eksamen, henviser vi dig til vores optagelsessider for nærmere information om ansøgningsfrist m.v.

I tvivl om adgangskrav?

Måske har du brug for at supplere i et fag? Måske har du ikke en adgangsgivende eksamen? Vi har samlet en masse nyttig information om adgangskrav på AAU.

alt om adgangskrav på aau

brug AAu's adgangstjekker

AAU's Adgangstjekker giver dig overblik over adgangskrav til vores bacheloruddannelser. Indtast din gymnasiale eksamen og få overblik over hvilke uddannelser, du opfylder adgangskravene til og hvilke gymnasiale fag du evt. mangler.

tjek hvilke uddannelser du kan blive optaget på

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Sådan søger du optagelse

Du skal søge optagelse på en studieplads via optagelse.dk ved hjælp af NemID. På optagelse.dk findes vejledninger til hvordan.
 

Ansøgningsfrist - kvote 1

5. juli kl. 12. 

ANSØGNINGSFRIST - KVOTE 2

15. marts kl. 12. 


Studiestart

Der er studiestart den 1. september.
 

Se hvornår du skal søge

 

Læs om supplering for at opfylde adgangskravene
Læs mere om optagelsesprocedurer