Forskning
Samarbejde

Psykologi

Praktik

Praktik

Praktikken finder som hovedregel sted på 8. semester, dvs. på kandidatuddannelsen i Psykologi. Her kan du prøve at være i den professionelle praksis, dvs. du får erfaring med selv at udføre praktiske psykologopgaver og kommer til at arbejde med klienter i praksis og får erfaringer med psykologiske arbejdsmetoder som observationer, test eller interview. I din praktikperiode modtager du vejledning og supervision. Det giver dig en vished om, at du ikke blot behersker faget på et teoretisk plan, men også evner at omsætte det i praktiske færdigheder.

Udlandsophold: Især på bacheloruddannelsen er der mulighed for et semesters ophold i udlandet. Studiet har opbygget gode kontakter med udenlandske institutioner.

Alt i alt er psykologiuddannelsen i Aalborg et sted, hvor psykologien ikke kun udfoldes som en fjern, upersonlig teoretisk konstruktion, men derimod et hjælpemiddel til at forstå og forklare de konkrete fænomener, vi møder i hverdagen og i det psykologfaglige virke.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold