Forskning
Samarbejde

Psykologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Psykologi, dvs. de tre første år af uddannelsen, giver dig en grundlæggende indføring i psykologiens discipliner, videnskabelige grundlag og forskningsmæssige håndværk. Du får således en overordnet indsigt i de vigtigste teorier og metoder samt en forståelse for det psykologiske arbejdsområde. Som bachelor i Psykologi kan du arbejde med psykologisk formidling, fx inden for kommunikation, personaleforhold og arbejdsmiljø i private og offentlige organisationer.

Studieforløbet er inddelt i semestre. Alle efterårssemestrene er organiseret omkring forelæsningsmoduler, der giver dig en grundig indsigt i de almene og anvendte psykologiske discipliner. Alle forårssemestrene er organiseret omkring projektarbejde og metodeundervisning. Her kan du få virkeliggjort og konkretiseret teorien fra efterårssemestret, ved at fordybe dig i en selvvalgt psykologisk problemstilling i et stort projekt. I projekterne lærer du også at tilrettelægge og gennemføre psykologiske undersøgelser. Forelæsnings-semestret og projekt-semestret bindes sammen af et fælles tema. Derudover udbydes der en række valgfag.
 


Temaet for 1. og 2. semester er social- og personlighedspsykologi. På 1. semester gennemgås historiske og aktuelle social- og personlighedspsykologiske teorier og teoretikere som fx Freud, Stern, Milgram og Giddens. På 1. semester introduceres du også til den problemorienterede læringsform på Aalborg universitetet, bl.a. igennem et mini-projekt. På 2. semester starter metodeundervisningen. Du lærer at tilrettelægge og gennemføre kvalitative undersøgelser såsom interview og deltagerobservation. Herefter er du klædt på til at undersøge teorien fra 1. semester i praksis i et selvvalgt projekt inden for social- og personlighedspsykologi. Det kan fx omhandle unges identitetsdannelse, gruppepres eller selvaktualisering.

På 3. og 4. semester lærer du om kognition, udvikling og biologisk psykologi. Du lærer om samspillet mellem følelser og tænkning i menneskets opfattelse af omverdenen, om barnets intellektuelle og emotionelle udvikling samt om psykens biologiske forankring i hjernen og kroppen. På 4. semester fortsætter metodeundervisningen, hvor du lærer at anvende og analysere ud fra kvantitative metoder, som fx spørgeskemaundersøgelser og eksperimenter. På baggrund heraf laver du et projekt, der fx kan omhandle hukommelse, hjernens udvikling eller spædbørns kompetencer. På 4. semester lærer du også om Psykiatri.

 

På 5. semester introduceres du til tre af psykologiens store anvendelsesområder. I Pædagogisk Psykologi lærer du om de forskellige aspekter- og opfattelser af læring. I Arbejds- og Organisationspsykologi stilles der skarpt på betydningen af organisationsstrukturer og ledelsesformer for menneskers samarbejde og motivation. Og i Klinisk Psykologi lærer du den kliniske baggrund for forskellige psykiske lidelser og deres behandling, fx for depression, skizofreni og fobier.

På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt i Almen Psykologi, som afslutter din bacheloruddannelse. Her samler du trådene fra alle de foregående semestre ved at inddrage forskellige teorier, videnskabsteoretiske traditioner, historiske perspektiver og psykologiske undersøgelser i besvarelsen af en selvvalgt problemstilling.

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Psykologi kan du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold.

I semesterplanerne på Psykologi kan du læse detaljerede beskrivelser af de enkelte semestres indhold heriblandt beskrivelser af de enkelte kurser og pensum.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer