AAU logo

Produkt- og designpsykologi

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder

Med en bachelor i Produkt- og designpsykologi fra Aalborg Universitet låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb.

Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på Aalborg Universitet eller på en anden uddannelsesinstitution.

På Aalborg Universitet kan du med en bachelor i Produkt- og designpsykologi også søge ind på den nye civilingeniøruddannelse i Sound and Music Computing (Lyd- og musikteknologi)

Du kan naturligvis også vælge at dygtiggøre dig yderligere inden for dit fag og tage overbygningen af samme navn og blive civilingeniør i Produkt- og designpsykologi.

Særlige studieforløb under bacheloruddannelsen

Er du elitesportsudøver? – og vil du samtidig gerne uddanne dig?
Nordjysk elitesport er et tilbud til dig, som er elitesportsudøver, og som har et ønske om at tage en uddannelse samtidig med at du udøver din sport på højt niveau. Se Nordjysk elitesport for mere information.

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser