AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Politik og Administration

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Politik & Administration tager 3 år, der hvert består af 2 semestre.

1. semester giver dig et grundlæggende indblik i det moderne samfunds politiske institutioner og funktionsmåder – herunder styreformer, politisk deltagelse og komparativ politik. Samtidig får du en grundig indføring i problemorienteret projektarbejde og metode. Du kan læse mere om hver enkelt studieaktivitet, eksamener, pensum, forventet arbejdsindsats, osv. i semesterbeskrivelsen for 1. semester 2017

2. semester skal du følge fire moduler:

 • Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
 • Politisk sociologi
 • Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder

3. semester består af fem kurser:

 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
 • Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
 • Organisationsteori
 • Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner
 • Semesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske institutioner; samt kvalitative metoder

4. semester skal du følge tre obligatoriske moduler på uddannelsen, og så har du mulighed for at tage valgfag enten på Aalborg Universitet eller på et andet universitet:

 • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • Moderne politikbegreber og analysetilgange
 • Evaluering af offentlig politik og administration
 • Valgfag

5. semester har en stærk international vinkel. Har du lyst til at læse et semester i udlandet, er det oplagt at gøre det på dette semester: 

 • EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
 • Komparativ og international politisk økonomi
 • International politik
 • Semesterprojekt: Projektet skrives inden for rammerne af et eller flere af semestrets moduler.

6. semester skal du følge tre moduler og skrive dit bachelorprojekt. 

 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring
 • Forvaltningsret
 • Public policies i et komparativt perspektiv
 • Bachelorprojekt og herunder udvidet projektmetode. 

I bachelorprojektet er der god mulighed for at indgå et projektsamarbejde med en virksomhed, organisation eller offentlig institution.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration.

 

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer