Forskning
Samarbejde

Organisatorisk læring

Studiets vejledere

Studenterstudievejledningen

Vores erfarne studenterstudievejledere, Emilie og Nicoline, kan vejlede dig om Organisatorisk Læring. Du kan bl.a. spørge om dagligdagen på studiet, arbejdsbelastningen og om den særlige projektarbejdsform, som anvendes på Aalborg Universitet. Du kan få vejledning om valgfag, udlandsophold, praktikophold og om kandidat- og jobmuligheder.

Studerende for en dag

Kom og vær med i undervisningen. Mærk hvordan det er at være studerende på Organisatorisk Læring. Mød de studerende og få svar på dine spørgsmål. Tag kontakt med vores vejledere - se nedenfor. 

Skriv eller ring til os

PERSONLIG HENVENDELSE

TID: Hver torsdag kl. 12-14. (Skriv gerne en mail i forvejen – eller stik hovedet ind forbi!)
STED: Studievejleder-lokalet, lokale 3.121, Krogstræde 3, 9220 Aalborg Ø.

 

Nicoline Erslev

Jeg hedder Nicoline, og flyttede ved studiestart i september 2019 fra Viborg til Aalborg. Jeg startede på Bachelor i Organisatorisk Læring, da tidligere erfaringer i organisationer har vakt en interesse hos mig for krydsfeltet mellem de enkelte individers egen læring og organisationers udvikling i en større sammenhæng.
Igennem undervisning og projektarbejde på uddannelsen er min interesse for forandringsprocesser og læring, på såvel individ- som organisationsniveau, kun blevet større.

Den problem- og projektorienterede tilgang på uddannelsen giver mig mulighed for løbende at udvikle mig fagligt tæt op ad praksis. Når jeg er færdig med min bacheloruddannelse, har jeg planer om at styrke mine kompetencer og viden yderligere i en organisation - hvorefter jeg ønsker at fordybe mig i en kandidatuddannelse.

 

Sofie Stevns Knutsson

Jeg hedder Sofie og bor i den lille by Støvring lidt syd for Aalborg. 

Min interesse for organisation, læring og udvikling har rødder langt tilbage, men der skulle lidt omveje til, før jeg nåede til uddannelsen Organisatorisk Læring. Uddannelsen har givet mig en øget interesse for organisations- og ledelsesudvikling, som jeg i mit fremtidige virke ønsker at sammenkoble med HR. 

PBL er grundstenen på AAU, og projektarbejde kan være både hårdt og tidskrævende, men det er også her undervisningen og virkeligheden møder hinanden, og jeg oplever størst læring og personlig udvikling. 

Efter endt bachelor ønsker jeg at fortsætte min uddannelse på en kandidat - måske med en pause imellem hvis en spændende mulighed skulle vise sig.

Kontakt studiet

Vejledning om uddannelsens faglige indhold

Anja overgaard

Anja Overgaard Thomassen, lektor
Telefon 2242 0282
aot@ikl.aau.dk

lone kroghh

Lone Krogh, lektor
Telefon 9940 8007
lkr@ikl.aau.dk
 

KONTAKT TIL Studiesekretæren

karina nørnberg

Karina Nørnberg Bærskog 
Kroghstræde 3, lokale 3.250
9220 Aalborg Ø
Telefon 9940 9966
karinanb@hum.aau.dk

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du får viden om events, studievejledning og livet som studerende fra Aalborg Universitet sendt til din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet