AAU logo

Organisatorisk læring

Praksisforløb eller udlandsophold på 5. semester

Praksisforløb eller udlandsophold på 5. semester


På uddannelsens 5. semester kan du vælge et projektorienteret praksisforløb i samarbejde med en organisation. Du kan også vælge at tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet - se mere herom nedenfor.
 

Projektorienteret praksisforløb

Du kan vælge at gennemføre et udviklingsforløb på dit 5. semester. Forløbet er centreret omkring organisatorisk læring, og det skal tage sit udgangspunkt i et samarbejde med en praksiskontekst; det være sig en privat-, offentlig eller en anden type organisation. Meningen er, at du opnår praktisk erfaring med at identificere og analysere potentialer og udfordringer, der knytter an til organisatorisk læring.

 

VEJLEDNING OM UDLAND

  1. Aalborg Universitets internationale kontor kan du få vejledning og inspiration i forbindelse med udlandsophold. Her kan du også finde information om de programmer (som fx ERASMUS) og de universiteter, som Aalborg Universitet har aftale med. Desuden kan du finde information om muligheder for at søge om legater til udlandsophold.
  2. Du kan også besøge hjemmesiden http://gribverden.dk/, der giver gode råd om alt fra at studere, være i praktik eller frivillig i forbindelse med en videregående uddannelse.
     

FORHÅNDSMERIT

Inden du tager afsted, skal du huske at søge Studienævnet om forhåndsmerit for de fag, du planlægger at tage på det udenlandske universitet. Når du får merit for et fag, betyder det, at du bliver fritaget for undervisning og eksamen i et tilsvarende fag på Organisatorisk Læring. Det vil sige, at det fag, du tager i udlandet, kan erstatte et fag fra Organisatorisk Læring. 

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold