AAU logo

Organisatorisk læring

Kandidatmuligheder

Kandidatmuligheder


Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring giver adgang til, at du kan fortsætte dine studier på en kandidatuddannelse. På Aalborg Universitet kan du fx vælge: 

andre universiteter

Derudover findes der mange andre spændende kandidatuddannelser på andre universiteter, som uddannelsen kan give adgang til. Listen herunder rummer de studier, der har vurderet bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring som værende adgangsgivende forud for optaget i 2017. Vær opmærksom på, at der kan være adgangsbegrænsning samt krav til sprog og niveau.

Katalog over kandidatmuligheder

Her er en samling af kandidatmuligheder. Den er kun vejledende og kan anvendes til inspiration. Spørg i Studenterstudievejledningen for Organisatorisk Læring, hvis du vil vide mere. Skriv til ol@learning.aau.dk

 

vejledning

Dine muligheder for at blive optaget en bestemt kandudatuddannelse kan du selv undersøge på forskellig vis. Hvis det er en kandidatuddannelse fra AAU, du er interesseret i, kan du tage kontakt til den decentrale studievejleder på den pågældende uddannelse.

Du kan også få vejledning hos Den Centrale Studievejledning på Aalborg Universitet, telefon 9940 9440.

Bemærk: Selvom en uddannelse er angivet på en af listerne ovenfor, vil det altid bero på en individuel vurdering, om du kan blive optaget. Din mulighed for optagelse vil også afhænge af antallet af studiepladser set i forhold til antallet af ansøgere.

 

 

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser