AAU logo

Organisatorisk læring

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring foregår undervisningen i et spændende tværfagligt miljø med varierende og aktiverende undervisningsformer. Du vil få mulighed for at kombinere teori og praksis.

 

se filmen

Få mere at vide om det faglige indhold og om jobmulighederne. 

1. studieår 

1. semester

første semester opnår du grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen påvirker udviklingen af organisationer. Desuden bliver du introduceret til, hvordan man arbejder tværfagligt, problembaseret og projektorienteret. Det første semester er et selvstændigt tilrettelagt semester for studerende på Organisatorisk Læring. Studerende på denne uddannelse starter således IKKE på "samfundsvidenskabeligt fællessemester".

Problembaseret læring I 5 ECTS
Organisation og samfund. Projektmodul 15 ECTS
Problembaseret læring II 5 ECTS
Erkendelsesprocesser og produktion af viden 5 ECTS

 

2. semester

andet semester får du en indføring i fagene læringsteori, 'viden, innovation og samfund' samt organisationsteori. Ideen med semestret er at give dig en forståelse af to nøglebegreber i uddannelsen: organisation og læring. Begreberne vil blive sat ind i en større samfundsmæssig kontekst. 

Læringsteori. Projektmodul 15 ECTS
Viden, innovation og samfund 10 ECTS
Organisationsteori - struktur, teknologi, kultur og globalisering 5 ECTS

 

 

2. studieår

3. semester

tredje semester arbejdes der mere specifikt med organisatorisk læring med en systematisk teoretisk og metodisk tilgang. Udover projektmodulet i organisatorisk læring får du introduktion til undersøgelses- og analysemetoder med særlig vægt på kvalitative metoder.

Organisatorisk læring. Projektmodul 15 ECTS
At undersøge læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode I 10 ECTS
Læringøkonomi 5 ECTS

 

4. semester

På fjerde semester arbejdes der videre med begrebet organisatorisk læring ud fra en praktisk orienteret anvendelses- og designvinkel. Semestret indeholder et projektmodul, hvor du beskæftiger dig med udvikling af læring i relation til en organisatorisk kontekst. Desuden indeholder semestret et modul om læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum, hvis formål er at træne dig i at anvende en bred vifte af læringsmetoder.

Organisationsdesign og læringsstrategi. Projektmodul 15 ECTS
Læringsmetoder og eksperimentelle læringsrum 10 ECTS
Valgfag*) Se nedenfor 5 ECTS

 

 

3. studieår

5. semester

femte semester rettes fokus mod praksis, men der undervises også i undersøgelses- og analysemetoder. Der er desuden et modul, som fokuserer på læring og organisation i et globalt perspektiv. Hvis du drømmer om udlandet, er det på dette semester, du skal rejse ud.

Laboratorium for organisatorisk læring. Projektmodul 15 ECTS
At skabe viden om læring i organisationer. Undersøgelses- og analysemetode II 10 ECTS
Læring og organisation i et globalt perspektiv 5 ECTS

 

6. semester

sjette semester skriver du bachelorprojekt om et selvvalgt emne. Efter endt uddannelse opnår du den akademiske titel BA i Organisatorisk Læring. (Eng.: Bachelor og Arts (BA) i Organizational Learning).

Bachelorprojekt 20 ECTS
Valgfag*) Se nedenfor 10 ECTS

 

Foto fra rusturen 2015


valgfag

Der er valgfag på 4. semester (5 ECTS) og igen på 6. semester (10 ECTS). Valgfag vælges blandt relevante fag af samme omfang og samme niveau inden for andre bacheloruddannelser end Organisatorisk Læring.

Via valgfagene kan man supplere ens kompetencer inden for et bestemt område, fx erhvervsøkonomi, pædagogik, komminikation eller it. Af eksempler på valgfag kan nævnes Grundlæggende erhvervsøkonomi, Virksomhedsledelse, Retorik og mundtlig formidling og Organisationspsykologi.

Der udarbejdes hvert år et omfattende Valgfagskatalog. Kataloget indeholder alle de valgfag, som Studienævn for Læring, IT og Organisation har sagt god for.

Hent valgfagskatalog 2018 og supplerende katalog 2018 (pdf-fil)

Hvis du ønsker at modtage vejledning om valgfag, så kan du henvende dig til Studenterstudievejledningen for Organisatorisk Læring. Skriv til: ol@learning.aau.dk

studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde