Forskning
Samarbejde

Økonomi

Praktik i Sundheds- og Ældreministeriet

Praktik i Sundheds- og Ældreministeriet

Læs om Pernille Christensens praktikophold i Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

Som led i Cand.Oecon uddannelsen på Aalborg Universitet er der mulighed for på 9. semester at skrive et projekt i samarbejde med en virksomhed. Det valgte jeg at gøre samtidig med en praktikantstilling i Sundheds- og Ældreministeriet. Jeg havde to valgfag på kandidaten inden for Sundhedsøkonomi, og derfor var det oplagt for mig, at søge stillingen som praktikant i Sundheds- og Ældreministeriet da de søgte en.

Jeg blev praktikant i kontoret for sundhedsøkonomi og dokumentation, som beskæftiger sig med tal og fakta på sundhedsområdet. Desuden er det også dem, der koordinerer økonomiforhandlinger med regionerne og kommunerne, samt koordinerer finanslovsforhandlinger på sundhedsområdet. Kontoret er desuden inde i en opstartsfase med hensyn til analyser på sundhedsområdet, og min primære opgave i min praktik var at være behjælpelig hermed. Jeg fik adgang til en stor del af de danske sundhedsregistre og mine evner i SAS blev markant forbedret. Ud fra de danske sundhedsregistre er der mulighed for at lave en del statistik på en hel population og ikke blot en stikprøve. En af de analyser jeg lavede for ministeriet under praktikken, blev også brugt som udgangspunkt til semesterprojektet, der skal afleveres og bestås med en mundtlig prøve efter praktikken. Det har givet mulighed for at lave et projekt, som har taget udgangspunkt i noget, der har været relevant for nogen.

Jeg har især kunne drage fordel af de statistik og økonometrifag vi har haft på studiet, både på bacheloren og på kandidaten. Den forståelse vi får bygget op for metode og tal, som er en væsentlig del af økonomistudiet, gjorde at jeg ikke følte mig helt på bar bund da jeg startede. Det var især en stor hjælp, at jeg vidste hvad SAS var, og havde lavet en lille smule deri før. Der bliver brugt en del tid på tal i det kontor jeg var i, og her er det en fordel, at kunne tage et kritisk syn på, om det nu også virker plausibelt det man sidder med. Det meste af det jeg sad med, var på individniveau eller organisationsniveau, og her har jeg kunne bruge den viden jeg har tilegnet mig gennem mikroøkonomi. Incitamenter er hele tiden i spil, samtidig med at spilteori også fylder en del. Her er det især når der forhandles spilteori kommer i spil.  

Det er klart, der er rigtig mange ting jeg først skulle lære, da jeg kom til ministeriet, men alt i alt har jeg følt mig godt klædt på fra studiet. Det har været et dejligt afbræk fra bøgerne at komme ud og se, hvordan ens evner og viden kan bruges i et ministerium.

Pernille Christensen