Forskning
Samarbejde

Økonomi

Tæt på de politiske beslutningsprocesser

Tæt på de politiske beslutningsprocesser

Mette har haft flere forskellige jobs inden for den offentlige sektor, men interessen samlede sig efterhånden om sygehusvæsenet, hvor hun i dag er økonomi- og planlægningschef og har ansvaret for budgetlægning, regnskab, økonomi og aktivitetsstyring samt løbende budgetopfølgning.

- Da jeg blev færdiguddannet som cand.oecon. var mine tanker ikke vendt i retning af et job inden for sundhedsvæsnet. Det har imidlertid vist sig at være et uhyre interessant område, når man som jeg synes, det er spændende at arbejde i et politisk højprofileret område og være tæt på de politiske beslutningsprocesser.

Cand.oecon.-uddannelsen har givet mig en grundlæggende økonomisk indsigt og interesse. Det som dog er mindst lige så vigtigt er, at det er en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, som bl.a. giver indsigt i samfundets politiske processer samt evnen til at strukturere og overskue en problemstilling og ikke mindst at kunne give en klar skriftlig præsentation heraf. Det er primært disse kvalifikationer, som har været vigtige for mig i mit arbejdsliv.

I et job i den offentlige sektor oplever man hyppigt at skulle kunne udarbejde analyser inden for mange forskellige områder. Den kompetence er en samfundsfaglig kandidatuddannelse med til at give. Et plus i den sammenhæng er uden tvivl det projektorienterede gruppearbejde, som giver meget stor relevant læring i forhold til at arbejde analytisk og struktureret. En ekstra dimension ved arbejdsformen på Aalborg Universitet synes jeg har været, at man bliver bevidst om sine egne stærke og svage sider i en samarbejdssituation og dermed i mange af de situationer, man kommer ud for i et arbejdsliv.

Siden jeg blev færdig som cand.oecon., har jeg haft flere forskellige jobs. Mit første job var i det daværende Statens Regnskabsdirektorat (nu Økonomistyrelsen), hvor jeg var i 1½ år, inden jeg tog springet ”hjem” til Nordjylland. Der blev jeg ansat i Undervisnings- og Kulturforvaltningen og siden i Sundhedsforvaltningen. Jeg har siden da arbejdet inden for sundhedsvæsnet. Jeg har bl.a. arbejdet med den overordnede strategi og planlægning inden for sygehusområdet. Efter mange år tæt på det politisk/administrative niveau fik jeg lyst til at prøve kræfter med driften af sygehusvæsnet. Det fik jeg mulighed for med min nuværende stilling.

Arbejdet som økonomi- og planlægningschef i sygehusvæsnet i Region Nordjylland består primært i at have ansvar for budgetlægning, regnskab, økonomi og aktivitetsstyring samt løbende budgetopfølgning på sektor- og afdelingsniveau. Desuden er diverse fysiske og strategiske planlægningsopgaver en central funktion.

Mette Mulvad Mortensen, cand.oecon., økonomi- og planlægningschef, Anæstesien i Region Nordjylland