Forskning
Samarbejde

Økonomi

Nyder at arbejde med samfundet som omdrejningspunkt

Nyder at arbejde med samfundet som omdrejningspunkt

Karina fandt sin rette plads på økonomi-studiet og nu på arbejdsmarkedet. Hun fortæller her om sit studievalg og om vigtigheden af at interessere sig for det, man beskæftiger sig med.

Baseret på interview til Jyllandspostens uddannelsestillæg december 2016.

Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte denne uddannelse?

- Jeg gjorde mig mange overvejelser da jeg i sin tid valgte uddannelse, og nåede faktisk at starte på to andre uddannelser, inden jeg fandt min rette plads på oeconuddannelsen på Aalborg Universitet.

- Jeg har i flere år forud for min tid på universitetet vidst, at jeg har en særlig interesse for både samfundsfag og matematik, hvilket også er årsag til, at jeg i sin tid valgte en linje på gymnasiet med både samfundsfag og matematik på A-niveau. Hvordan kombinationen lige netop skulle ende med at blive, fandt jeg imidlertid først ud af efter et år på UCN’s uddannelse som markedsføringsøkonom og et år på AAU’s erhvervsøkonomiuddannelse. Til gengæld var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg skulle læse samfundsøkonomi på Aalborg Universitet, da jeg på mit basisår på erhvervsøkonomiuddannelsen blev introduceret til økonomen Keynes og hans forståelse af samfundsøkonomien.

- Længden af uddannelsen fyldte ikke noget da jeg skulle vælge. Det vigtigste for mig var, at finde et fag jeg kunne mærke jeg havde lyst til at beskæftige mig med mange år ud i fremtiden. Samtidig var det vigtigt for mig at finde et fag, hvor der var/er en form for konstant udvikling, så jeg hele tiden har mulighed for at udvide min horisont.  

- På den måde tog mit valg af uddannelse på ingen måde udgangspunkt i jobmuligheder, men i stedet mavefornemmelse og naturlig interesse. Jeg kan ikke udelukke at det havde fyldt mere hvis situationen havde været anderledes end den er i dag, hvor ledigheden er lav inden for faget, men på daværende tidspunkt var det ikke en del af mine overvejelser. Samtidig var geografien oplagt for mig – jeg var næsten lige flyttet til Aalborg fra en mindre by i Nordjylland, og fandt en hygge og et nærvær i Aalborg som studieby, jeg havde lyst til at bruge fem års studietid i.

- For mit vedkommende var mavefornemmelsen den afgørende faktor – da jeg først blev introduceret til uddannelsen, fik jeg følelsen af, at jeg ikke kunne lade være.

Hvad laver du i dag – og hvor stor betydning havde dit uddannelsesvalg for dit nuværende job og fremtid?

- I dag er jeg ansat som fuldmægtig økonom i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens center for bl.a. IT, finans og betalingskort. Min uddannelse har haft en stor betydning for mit nuværende job, da den har givet mig redskaberne til, og et behov for, at forholde mig konstruktivt til det samfund vi begår os i på såvel mikro- som makroniveau.  Min uddannelse som cand.oecon. har lært mig, at jeg har brug for at beskæftige mig med et område, hvor det samfund vi begår os i er omdrejningspunkt. Dette er lige netop hvad jeg beskæftiger mig med i min nuværende stilling og betyder, at jeg hver dag nyder at tage på arbejde. 

- Min uddannelse har desuden givet mig forudsætningerne for at behandle en samfundsøkonomisk problemstilling, og har bidraget med en faglighed, der er nødvendig for at varetage min nuværende stilling. Jeg har i forbindelse med udarbejdelse af adskillige projekter og rapporter i min studietid lært at samarbejde og strukturere min tid i et team, hvilket har vist sig at være til stor gavn for mit nuværende job. 

Hvilke råd vil du give til andre, som skal til at vælge uddannelse? Hvad bør de lægge vægt på i deres overvejelser?

- Først og fremmest er mit råd, at man ved valg af uddannelse skal gå efter et fag eller område, hvor man har en naturlig og oprigtig interesse. Dernæst er det et plus, hvis man samtidig kan finde et område inden for det fag, hvor der er et behov på arbejdsmarkedet.

- Samtidig er det også vigtigt ikke at miste modet i tilfælde af, at man ikke rammer plet første gang. Det er en proces at finde ud af hvilken uddannelse man hører hjemme på – her følte jeg i sin tid, at det var en stor hjælp at tale med en studievejleder på Aalborg Universitet. En studievejleder kan hjælpe en med at placere konkrete ønsker og ambitioner på de forskellige og mange uddannelser der er at vælge imellem.  

Karina Slots Pedersen, cand.oecon., økonom, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen