Forskning
Samarbejde

Økonomi

Lasse Bork: Om finansieringsteori

Lasse Bork: Om finansieringsteori

Jeg underviser i finansieringsteori, eksempelvis teorien bag prisfastsættelse af aktier, obligationer, derivater, og andre finansielle produkter.

Desuden underviser jeg i anvendt statistik, og når det anvendes på økonomiske problemstillinger kaldes det for økonometri.

Jeg underviser også i pengepolitik som også er et af mine forskningsområder og for nyligt har jeg forsøgt at kvantificere, hvilken effekt det har haft på amerikansk økonomi, at den amerikanske nationalbank har købt obligationer for US$ 4.000.000.000.000; ja intet mindre end 4 trillioner.

En væsentlig gevinst ved Problembaseret Læring er, at man semester efter semester udvikler sine samarbejdsevner, skærper løsningsorienteringen og argumentationation, samt bliver bedre og bedre til at udtrykke sig i skriftlige projekter

De mindre holdstørrelserne er helt klart fremmende for dialogen mellem underviser og den enkelte studerende, hvilket er et stort plus for begge parter. Med sig efter endt uddannelse får den studerende veludviklede samarbejdsevner, løsningsorientering, veludviklede skriftlige såvel som mundtlige kompetencer og en god økonomisk værktøjskasse.

- juni 2017