Forskning
Samarbejde

Økonomi

Kristian Nielsen: Mikroøkonomi og arbejdsmarkedsøkonomi

Kristian Nielsen: Mikroøkonomi og arbejdsmarkedsøkonomi

Jeg er lektor, så 60% af min arbejdstid bruges på undervisning, mens 40% anvendes til forskning.

Når de studerende har lært kernebegreber og teorier gennem kurserne, så inddrager jeg forskningsartikler til understøttelse, så de studerende kan få et indblik i, hvordan en teori kan undersøges nærmere ved hjælp af data.

Problembaseret Læring spiller en afgørende rolle, når jeg fungerer som projektvejleder, og det er en af styrkerne ved Aalborg Universitet. Den teoretiske undervisning bliver understøttet gennem problemorienteret projektarbejde, hvor teorien bliver udfordret og udviklet ved at inddrage virkeligheden. De studerende lærer også utrolig meget gennem deres problemorienteret projektarbejde i grupper. En teori kan eksempelvis virke utrolig simpel, når den præsenteres i en lærebog, men når den skal præsenteres for andre og kritisk diskuteres så finder den studerende først ud af kompleksiteten af stoffet.

For mig er det en fornøjelse at vejlede projektgrupper, når de studerende selvstændigt opnår nye indsigter og kan se, at det er dem, der driver værket.

- juni 2017